Menu

Floraliën 2022 op koers

Terug naar Onderwerp >

Floraliën 2022 op koersTerug naar Onderwerp >

Van 29 april tot en met 8 mei kunnen alle bloemen- en plantenliefhebbers hun hartje ophalen in Gent want daar gaat op 29 april de 36e editie van de internationale bloe-mententoonstelling Floraliën van start. De coronabarometer mag nu nog wel op oranje staan, het licht voor de editie 2022 kleurt ondertussen felgroen.

 

 

Ready, set, go!

Dat groen licht is vooral een opluchting voor het team van de Floraliën. In de aanloop naar deze editie hadden we een gesprek met Pieter Toebaert en Adriën Saverwyns. Zij zijn beiden van A tot Z betrokken bij deze om-vangrijke organisatie; respectievelijk als algemeen directeur en als ver-trouwd aanspreekpunt voor alle deelnemers. Adriën en Pieter kennen het klappen van de zweep, maar het mag gezegd dat de voorbije jaren best spannend waren. “Een grote tentoonstelling als Floraliën organiseren, is heel uitdagend, zeker in de voorbije jaren waarin planningen telkens moesten herzien en bijgestuurd worden. De eerste brainstorm voor wat toen nog de editie 2020 zou worden, dateert ondertussen van meer dan 5 jaar geleden. Daar werden de zaadjes geplant voor een ambitieus, maar realistisch eindproject.” Momenteel ligt de organisatie volop op koers voor 2022 met nog maar één einddoel: ‘op 29 april: deuren open, spots aan en Floraliën Gent tot leven brengen’.

Meer dan alleen een bloemenshow

Pieter: “De link met het Van Eyck-jaar in 2020 werd tijdens de startvergade-ring van 2017 al snel gelegd, maar het is vooral de paradijselijke tuin van het Lam Gods die we meenemen in het Floraliënverhaal. De baseline ‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’ van 2020 blijft ook in 2022 overeind. In eerste instantie blijven de Floraliën een bloemen- en plantenshow die vooral wil betoveren en verrassen. Maar van bij de start hebben we ook een die-pere dimensie gegeven aan dit thema. Zo staat de paradijselijke tuin vooral voor het ontvluchten van de alledaag-se drukte en symboliseert hij de rust die je kan vinden in je eigen kleine paradijs, ongeacht of dat nu een grote tuin, een bos of je eigen urban jungle is. Het gaat over het creëren van een eigen groene cocon, een veilig toevluchtsoord dat je afschermt van stress en allerlei onzekerheden. De beleving van deze Floraliën zal dus voor iedereen anders zijn.”

Een wereldse tuin

In de tuin van het Lam Gods vinden we naast inheemse bomen ook mediter-rane struiken, die Jan Van Eyck leerde kennen tijdens zijn buitenlandse reizen. “Vandaag zien we - mee door de klimaatverandering - de discussies rond het aanplanten van in- of uit-heemse boom- of plantensoorten verder aanwakkeren. Plantenmigratiestromen zijn actueler dan ooit. Die evolutie kunnen we niet stoppen, maar we zien dat de Vlaamse sierteeltsector innovatief en onderne-mend genoeg is om mee op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. Denk aan de zoektocht naar nieuwe Vlaamse klimaatbestendige variëteiten samen met Technopool Sierteelt. Een tentoonstelling als de Floraliën leent zich uitstekend om met dergelijke nieuwigheden naar buiten te komen.”

Een verhaal met veel partners

Het deelnemersaantal 2022 is lichtjes hoger dan in 2016. “De belangstelling blijft dus groot met een driehonderd-tal deelnemers, waaronder ook ver-schillende Europese en internationale deelnames uit Mexico, Japan, Ivoor-kust, Ecuador,... Wat België betreft, zijn alle belangrijke sierteeltfedera-ties en -groeperingen present: naast AVBS ook de Vereniging van Vlaamse Azaleatelers, de Vlaamse Rhodotelers, de Vlaamse Lauriertelers, boom-kwekerijcentrum Wetteren, BEST-select, ABS, de Fédération Wallonne Horticole, Arboreta, de Belgische Tuincentra Vereniging, tuinbouwscho-len,...Naast de deelnemers zijn er natuurlijk ook nog heel wat andere partners in dit verhaal. De relatie tot de stad Gent is niet ver weg, want er lopen gelijktijdig met de Floraliën nog een aantal activiteiten op andere belangrijke Gentse locaties zoals het Provinciehuis, het huis van Alijn, het stadspaleis d’Hane Steenhuyse,...

Floraliënhal, pure nostalgie

Adrien: “De terugkeer naar de Floraliënhal in 2016 riep bij heel wat AVBS-leden herinneringen op aan een roemrijk Floraliënverleden. We verlaten de piste van de 4 stadslocaties. Naast het ICC en het Floraliënpaleis zal nu ook ’t Kuipke opnieuw deel uitmaken van het parcours. De iets oudere deelnemers zullen het zich ongetwijfeld nog herinneren als ‘de tropische serre van de Floraliën’. In ‘t Kuipke creëren we een echt bos met typisch Vlaamse bomen gehuld in de mist, waardoor het mystieke van het Lam Gods nog meer tot zijn recht zal komen. De roep wordt steeds luider om bedachtzamer om te gaan en meer rekening te houden met de natuur. In de plantentuin Gent komt dan ook een project rond ‘natuur maakt gezond’. Dat focust op de positieve impact van groen op ons algemeen welzijn. De plantentuin zal ook het decor vormen voor het sierteeltonderzoek. De na-druk zal er vooral liggen op toekom-stige innovaties.”

We omarmen een breed publiek

Pieter: “Uiteraard proberen we een zo ruim mogelijk publiek aan te spreken. Nu steeds meer jongeren bloemen en planten kopen en hun interesse in groen de laatste jaren sterk is toege-nomen, besteden we extra aandacht aan deze doelgroep. Dankzij de samenwerking met studenten van de Arteveldehogeschool weten we welke trends op dit moment bij jongeren in de smaak vallen. Daar stemmen we onze communicatie op af, die voor deze groep voornamelijk via social media gevoerd wordt. Andere doelgroepen benaderen we met aangepaste campagnes.”

Adrien: “We pasten ook ons ticketbeleid aan. Waar vroeger enkel ‘studenten’ van een lager tarief konden genieten, geldt het speciaal tarief voor iedereen tot 25 jaar. Tot nu toe ging 10% van de verkochte tickets naar het buitenland.”

Groene zesdaagse

De Floraliën wou vorig jaar de bezoekers niet in de kou laten staan. Daarom werd met de Groene Zesdaagse een online alternatief aangeboden. Het maakte dat de Floraliën-community sterk groeide en er een stevige basis werd gelegd voor 2022. De website blijft online en het filmmateriaal is nog steeds beschikbaar. Bedoeling is om deze mediatheek verder aan te vullen in de jaren dat er geen Floraliën zijn.

Adrien: “Een combinatie van zowel een digitale editie als een fysieke is niet haalbaar. En we kijken er natuur-lijk ook met het hele team naar uit om weer een fysiek evenement te kunnen organiseren. Uit de digitale editie van 2021 nemen we zeker een aantal zaken mee rond digitale communicatie en contactmogelijkheden. Dat zal onder meer te merken zijn aan de nieuwe vorm van de naamborden, met voornamelijk vermeldingen van e-mailadressen, sites of QR-codes.”

Met en voor de sector

“Of het nu een mooie tuin is die op een correcte en professionele manier is uitgevoerd met planten van een kweker in de buurt of het zijn mooie snijbloemen of hippe kamerplanten; het maakt een mens gelukkig! En dat is ook het grote opzet van de Floralien. We zijn heel erg tevreden dat zoveel kwekers zich opnieuw achter dit project hebben geschaard. KMLP kan dan wel bruggen leggen tussen de Vlaamse sierteeltsector en de wereld daarbuiten maar dat lukt enkel dankzij de betrokkenheid en de input van de sector zelf - en die waarderen we enorm.”