Menu

Fytolicentie aanvragen

Terug naar Onderwerp >

Fytolicentie aanvragenTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Fytolicentie wordt verplicht op 25 november: overgangsperiode verlengd
Minder uit dit onderwerp

De fytolicentie doet zijn intrede in het najaar van 2013. Vanaf 25 november 2015 is de licentie verplicht. Tot en met 24 november 2015 gelden de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend verkoper/gebruiker). De voorwaarden vind je onder het luik wetgeving bij fytoweb.be

Elektronisch

Je kan een elektronische aanvraag indienen bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Aandacht! Voor een elektronische aanvraag heb je een e-mailadres nodig. De aanvrager moet de eigenaar zijn van het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres zal gelden als gebruikersnaam voor de toegang tot uw persoonlijke account.
Uitleg stap voor stap voor de online aanvraag van fytolicentie P1 (word)

Voordelen van een elektronisch dossier zijn:

 

  • dat je op elk ogenblik je persoonlijke gegevens kunt raadplegen. Je hebt een overzicht van de vormingsactiviteiten waaraan je hebt deelgenomen en je kan snel en eenvoudig een verlenging van je fytolicentie aanvragen.
  • Als je met tijdelijke of vaste krachten werkt, dan kan je via je eigen elektronische account een fytolicentie P1 voor deze assistenten aanvragen. Dit is jouw verplichting als hun verantwoordelijke.

Indien je je aanvraag indient vóór 1 september 2015 gelden volgende voorwaarden:

 

Vanaf 1 september 2015 zullen bovenstaande voorwaarden niet meer gelden en zal je een erkend diploma moeten hebben of moeten slagen voor een examen (al dan niet na het volgen van een opleiding) om een fytolicentie te kunnen verkrijgen.

Welke diploma’s/getuigschriften/attesten komen gedurende de overgangsperiode in aanmerking voor de aanvraag van een fytolicentie? (pdf)

Meer informatie vind je in de gids voor de online aanvraag van een fytolicentie

Papieren aanvraagformulier

Wie niet beschikt over een emailadres kan ook een aanvraag indienen op papier. Hou er wel rekening mee dat er een lange wachttijd (meerdere maanden) is vooraleer deze aanvragen verwerkt zijn.

Deze formulieren moeten verstuurd worden naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Ook indien jouw personeelsleden niet beschikken over een emailadres kan je via papier een fytolicentie P1 aanvragen voor hen.

 

Hoeveel kost een fytolicentie?

Voor professionele gebruikers (P1, P2 en PS) is de fytolicentie gratis.

Verdelers en voorlichters (NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Een fytolicentie wordt slechts afgeleverd na betaling van deze retributie.

Hoe kan je een fytolicentie verlengen?

Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze vormingsactiviteiten zal de licentiehouder vanaf eind 2015 kunnen bijwonen.

De licentiehouder zal, binnen de geldigheidsduur van zijn licentie, vrij kunnen kiezen op welk ogenblik hij wenst deel te nemen aan een bepaalde vormingsactiviteit. De verplichting van deze ‘aanvullende opleiding’ heeft als doel om de kennis van de fytolicentiehouder inzake gewasbescherming te verruimen en hem op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe technologieën.