Menu

Terug naar Onderwerp >Fytolicentie bekomen op basis van ervaring

Fytolicentie bekomen op basis van ervaringTerug naar Onderwerp >


Om een fytolicentie te bekomen zal je moeten bewijzen dat je over de nodige kennis beschikt. Wie land- of tuinbouwonderwijs gevolgd heeft zal afhankelijk van de gevolgde studies (middelbaar/hoger onderwijs en richting) een fytolicentie P1, P2 of P3 kunnen bekomen als tijdens die opleiding de nodige vakken betreffende gewasbescherming gegeven worden. Wie niet over een diploma beschikt zal moeten slagen voor een examen, al dan niet na het volgen van een cursus.

Tijdens de overgangsperiode kan men ook ervaring inroepen om de nodige kennis te bewijzen. Iedereen die minimum 2 jaar beroepservaring heeft kan een fytolicentie P1 of P2 krijgen, dit kan de land- of tuinbouwer zelf zijn maar ook de personen die meewerken op het bedrijf. Per bedrijf kunnen 4 personen een fytolicentie aanvragen op basis van ervaring.

Land- en tuinbouwers kunnen hun ervaring bewijzen aan de hand van de land- of tuinbouwactiviteiten die vermeld zijn bij het vestigingseenheids(VEN)nummer van hun onderneming. Wanneer dit niet in orde is kan het ook op basis van een sectorgidscertificaat dat in orde is voor het FAVV (Vegaplan/Codiplancertificaat). Houders van schapen, geiten en kleine herkauwers die geen certificaat hebben maar volgens de normen van het FAVV wel professioneel veehouder zijn kunnen ook een fytolicentie bekomen.  Ook alle houders van het attest van erkend gebruiker en/of erkend verkoper of van een diploma die tot nu toe recht gaf op één van deze attesten kunnen een fytolicentie aanvragen. Vanaf het najaar van 2015 zal men de kennis enkel nog kunnen aantonen d.m.v. een diploma of na het slagen voor het examen.

Voor bedrijven die nog geen 2 jaar actief zijn doordat er de voorbije tijd een overname plaatsvond kan toch de 2 jaar ervaring aangetoond worden door de informatie te bezorgen van de overname. Dan wordt de ervaring opgedaan op het bedrijf van de overlater mee in rekening gebracht.