Menu

Terug naar Onderwerpen >Gegarandeerde waarborg gezondheidszorgen voor seizoenswerknemers

Gegarandeerde waarborg gezondheidszorgen voor seizoenswerknemersTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Vorig jaar sloten de LCM (Landsbond van Christelijke Mutualiteiten) en Boerenbond een overeenkomst inzake de verzekering gezondheidszorgen voor seizoenwerknemers uit andere landen. Deze overeenkomst geldt alleen voor de leden van Boerenbond en AVBS en hun seizoenwerknemers. Daardoor kan er een belangrijk ledenvoordeel worden gerealiseerd. In de tweede week van maart wordt de nieuwe campagne voor dit jaar gelanceerd.

Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe landen toe tot de Europese Unie. Sinds 2004 is het voor de werkgevers in de tuinbouw mogelijk om een arbeidsvergunning te verkrijgen voor de onderdanen van onder meer Polen en Litouwen.  In 2006 werd de tuinbouwsector erkend als knelpuntberoep en kon men een arbeidsvergunning krijgen zonder dat er een onderzoek naar de lokale arbeidsmarkt moest gebeuren. Vanaf dat ogenblik zijn er dan ook geleidelijk aan meer seizoenwerknemers uit de nieuwe lidstaten naar België gekomen. Vanaf 2007 deden zich soms problemen voor wanneer een seizoenwerknemer medische zorgen nodig had of wanneer er een ziekenhuisopname noodzakelijk was.