Menu

Terug naar Onderwerp >Gevolgen coronavirus groot voor sierteelt

Gevolgen coronavirus groot voor sierteeltTerug naar Onderwerp >


De verplichte sluiting van bloemenwinkels in het weekend zal ongetwijfeld een invloed hebben op de verkoop van bloemen en planten in het binnenland. Thuisverkoop van bloemen en planten in het weekend kan voorlopig niet meer. Ook de export lijdt onder de uitbraak van het corona-virus. AVBS-Boerenbond inventariseert de impact van het virus op de sector.

 

 

Momenteel heerst er nog veel onduidelijkheid over wat nog kan. Zo is het bijvoorbeeld niet zeker hoe de handel op Euroveiling de komende periode zal verlopen. Vaststaat dat de prijsvorming voor sommige teelten en bloemen ronduit dramatisch is. AVBS is in nauw overleg met Euroveiling en andere handelaars om naar oplossingen te zoeken.

Thuisverkoop

Thuisverkoop op bedrijven van bloemen en planten is volgens de huidige maatregelen in het weekend niet toegelaten. Over de thuisverkoop van planten in open lucht in het weekend is er onduidelijkheid. Het wordt niet uitdrukkelijk verboden. Toch raadt AVBS aan om uit voorzichtigheid het zekere voor het onzekere te nemen, de richtlijnen van de overheid maximaal te interpreteren en in het weekend niet te openen. Voor thuisverkoop van bloemen en planten in week is er op het moment van dit schrijven geen probleem.

Handel

Wat de export betreft was de handel naar Italië al grotendeels stilgevallen. Zonder twijfel zal er ook invloed zijn op de handel met andere landen. AVBS probeert samen met Boerenbond een stand van zaken op te maken van de invloed op het terrein. Siertelers kunnen de gevolgen die ze nu al voelen op hun bedrijf melden bij pieter.van.oost@avbs.be of francois.huyghe@boerenbond.be.

Overbruggingskredieten

Er bereiken AVBS signalen dat banken de komende periode terughoudender zullen worden in het toekennen van overbruggingskredieten. Als er telers zijn die denken dit nodig te zullen hebben, kunnen ze hierover best tijdig het gesprek aangaan met hun bank.