Menu

Terug naar Onderwerpen >Gewasbescherming in de boomkwekerij

Gewasbescherming in de boomkwekerijTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

De boomkwekerij kan heel wat schade oplopen door nematoden en organismen. De overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen vragen om deze schadeveroorzakers op te sporen, te melden en te bestrijden.