Menu

Terug naar Onderwerp >Een hart onder de riem

Een hart onder de riemTerug naar Onderwerp >


‘Wanneer het met bloemen niet meer lukt, kleur dan elkaars dag.’


Brief aan de siertelers

Beste siertelers,

Gecharmeerd was ik toen ik van jullie actie hoorde eerder deze week. De bloemen die anders toch maar staan te verwelken, deelden jullie uit aan rusthuisbewoners over heel Vlaanderen. Een mooi gebaar om de eenzaamheid bij hen tegen te gaan, maar vooral om de dag van deze ouderen een beetje te kleuren in tijden dat ze geen bezoek mogen ontvangen. Het siert jullie, dat er van de nood een deugd wordt gemaakt.

Deze actie legt natuurlijk ook de vinger op de wonde. Die prachtige bloemen en planten die normaalgezien in deze periode van het jaar vlot over te toonbanken zouden moeten rollen en zo bij de mensen op de versterbank belanden of in de tuinen geplant worden, staan nu te verwelken. Heel jammer. Jammer voor vele mensen, maar nog meer voor jullie. Al dat harde werk… het moet frustrerend zijn. Hoewel we samen pleiten voor goede maatregelen bij de regering, is dit een uitzonderlijk moeilijke periode. In de eerste plaats economisch, maar dit heeft ongetwijfeld een weerslag op ons persoonlijk leven, zet misschien druk op onze relaties en bepaalt ons humeur.

We zitten met velen in datzelfde schuitje. Toch proberen we allemaal te doen wat kan. De kunst is een boeket te maken van de bloemen waar je wél bij kunt, zeggen ze soms. Hoewel het niet veel lijkt, is simpelweg er voor mekaar zijn het belangrijkste wat we nu concreet kunnen doen. Daarom deze vraag aan jullie: bel een collega op, zeker als je weet dat diegene het moeilijk heeft op dit moment. Maar ook gewoon wanneer je zelf nood hebt aan een babbel. Deel elkaars zorgen, praat over koetjes en kalfjes, of beter, over bloemetjes en blaadjes. Het maakt niet uit. Wanneer het met bloemen niet meer lukt, kleur dan elkaars dag.

Goede moed en hou je gezond,

Nathan
pastoraal vormingswerker BB&LG

 

 

De Corona-crisis heeft verregaande gevolgen en niet alleen op sociaal en economisch vlak. Meer en meer leden beginnen ook emotioneel en psychologisch de gevolgen te voelen van de indringende crisis, zeker onze collega’s siertelers. Voor een aantal onder hen volstaat het om eens hun verhaal te kunnen doen of hun hart te kunnen luchten.

Als je echter aanvoelt dat er meer aan de hand is en dat mogelijks professionele hulp aan de orde is, is er nog steeds de mogelijkheid om via de collega’s van Boeren op een Kruispunt vzw door te verwijzen naar hun team van freelance psychologen. Boeren op een Kruispunt blijft actief de nodige ondersteuning aanbieden aan bedrijven in moeilijkheden. Ze helpen de adviesvrager zoveel mogelijk op afstand verder (via e-mail, telefoon, Skype,…). Bij acute situaties en na een grondige risico- analyse, komen ze in uitzonderlijke gevallen naar het bedrijf, maar respecteren dan de social distance en passen de nodige hygiënemaatregelen toe. Dit in het belang van zowel de adviseur en zijn gezin als de adviesvrager en zijn gezin.

Om deze doorverwijzing vlot te laten verlopen, hanteer je best volgende procedure:

•       Als er nood is aan bijkomende psychologische ondersteuning laat je de betrokken land- of tuinbouwer contact nemen met Boeren op een Kruispunt via het algemeen nummer (0800 99 138), het algemeen e-mailadres info@boerenopeenkruispunt.be of via één van de medewerkers (https://www.boerenopeenkruispunt.be/Contact/Vastteam.aspx). Als de betrokken land- of tuinbouwer zelf geen contact wenst te nemen, kan je eventueel zelf contact leggen met Boeren op een Kruispunt op voorwaarde dat je toestemming hebt van het betrokken lid.

•       Na deze aanmelding zal er in eerste instantie een algemeen intake-gesprek zijn tussen de betrokken land- of tuinbouwer en een medewerker van Boeren op een Kruispunt.

•       Na dit gesprek en een eerste analyse door de medewerker van Boeren op een Kruispunt, zal de betrokken land- of tuinbouwer in contact gebracht worden met één van de psychologen.

Dit aanbod is gratis, tot een maximum van 5 sessies.

 

Vzw Boeren op een Kruispunt heeft geen toverstokje om elk probleem op te lossen, maar ze kunnen de last verlichten, ze kunnen luisteren en begrijpen, en ze brengen de juiste hulp en ondersteuning.

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138