Menu

Terug naar Onderwerpen >Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglementTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Vaak weten werkgevers wel dat ze een arbeidsreglement moeten bijhouden en dat elke werknemer een exemplaar van het reglement moet ontvangen. Men staat er evenwel niet bij stil dat in het arbeidsreglement enkele belangrijke clausules moeten worden opgenomen die een belangrijke impact kunnen hebben op hoe de onderneming kan functioneren. Er zijn ook zeer belangrijke financiële consequenties, bijvoorbeeld op het vlak van de betaling van een overurentoeslag.

Er moet erkend worden dat het arbeidsreglement in de praktijk zeer vaak verwaarloosd wordt. In veel bedrijven heeft men ooit bij de aanwerving van de eerste werknemer een modelarbeidsreglement ontvangen van het sociaal secretariaat. Maar intussen is dit document nooit meer aangevuld of aangepast. Het bestaande arbeidsreglement beantwoordt allang niet meer aan de realiteit van hoe er in de onderneming gewerkt wordt. Men mag niet vergeten dat bij sociale controles meer en meer ook het arbeidsreglement opgevraagd en nagekeken wordt. Dit leidt vaak tot verrassingen voor de betrokken werkgevers en kan zeer zware financiële gevolgen hebben.  In deze bijdrage tonen wij aan dat het arbeidsreglement een veel groter belang heeft dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.  Daarom is er nu ook een modelarbeidsreglement klaar voor de leden van Groen Groeien en Sint-Fiacre.