Menu

Het kunstmestregister

Terug naar Onderwerp >

Het kunstmestregisterTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Tips bij de voorbereiding van de water- en mestaangifte
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
23 maart 2021

Het digitale kunstmestregister is verplicht vanaf 15 april 2021. Alle voorjaarshandelingen moeten geregistreerd zijn tegen uiterlijk 15 mei 2021.

 

Je hebt daar waarschijnlijk wel wat vragen over. Wat moet je registreren en waar en wanneer moet dat worden genoteerd?

Om je zo goed mogelijk te informeren organiseren we hierover een webinar op vrijdag 7 mei om 20 uur. Je kan daarvoor inschrijven via deze link.

 

Handige instructiefilmpjes: hoe ga je tewerk?

Als alternatief voor de webinar vind je op de website van de Mestbank 4 instructiefilmpjes waarbij in detail het invullen wordt overlopen : (klik op onderstaande linken)

1.Waar vind ik het kunstmestregister? Hoe registreer ik een individuele verhandeling?

2.Hoe laad ik een lijst van verhandelingen op? Hoe kan ik in het kunstmestregister filteren en sorteren?

3.Hoe registreer ik het gebruik van kunstmest op mijn eigen perceel? Hoe kan ik zien of iemand anders een registratie deed op mijn perceel?

4.Hoe registreer ik het gebruik van kunstmest op een perceel van een andere landbouwer? Hoe laad ik een lijst van gebruiken op? Hoe kan ik rechtstreeks vanuit het gebruiksregister een verhandeling registreren?

Hiermee ga je al een flink stuk op weg geholpen worden.

Veelgestelde vragen

De website van de Mestbank heeft ook een interessante lijst met veel gestelde vragen. Die kan u hier raadplegen door op de volgende link te klikken: Veelgestelde vragen kunstmeststofregister

Concreet?

De verplichte registratie bestaat uit 2 delen: het verhandelingsregister en het gebruiksregister. Hierin moeten enkel meststoffen waar N of P in zit (zoals KAS, vloeibare stikstof, samengestelde NPK-meststoffen …) worden genoteerd. Het gaat dus niet over bv Kieseriet of Patentkali, wel bijvoorbeeld over spuiwater van een chemische luchtwasser.

In het verhandelingsregister moet je alle kunstmeststoffen noteren die je:

 • op jouw bedrijf ontvangt (dus niet diegenen die je aankocht maar in tussentijd nog bij de verkoper in stock liggen)
 • overdraagt aan een derde
 • gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen

Wat moet je daar noteren?

 1. gegevens van de meststof
 2. datum ontvangst of datum vertrek of datum gebruik op eigen grond buiten Vlaanderen van de meststof
 3. identificatie tegenpartij

In het gebruiksregister moet je het gebruik van kunstmest op jouw percelen in Vlaanderen noteren. Dit kan op basis van je percelen in de verzamelaanvraag van dit jaar of voorbije jaren of op percelen door collega’s aangegeven.

Uitzondering!

Het gebruik van kunstmest op een teelt op groeimedium moet niet genoteerd in het gebruiksregister op perceelsniveau.

 • Dit gebruik van kunstmest op groeimedium moet je wel nog altijd aangeven via de jaarlijkse Mestbankaangifte.
 • De ontvangst van kunstmest (met N en P in) moet je wel noteren in het verhandelingsregister.

Meer specifiek geldt de vrijstelling voor volgende codes in de verzamelaanvraag:

 • SGM: serres met teelt op groeimedium
 • NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium
 • CON: teelt op groeimedium in open lucht
 • LOO: loods (voor plantaardige productie)

Wanneer moet je de gegevens invullen?

De gegevens van 1 januari 2021 tot en met 15 april 2021, moet je ten laatste op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen.

Voor de kunstmeststoffen verhandeld en/of verbruikt vanaf 15 april, is de regeling als volgt: je moet het register uiterlijk de 7de dag na de feiten invullen op het Mestbankloket.

Uitzondering voor bedrijven met een vrijstelling

Als je beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, heb je tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om je verhandeling of gebruik te registreren.

Bovendien mag je dan de hoeveelheid kunstmest die je gebruikt hebt, optellen per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). De verhandelingen moet je wel per verhandeling registreren. 

Belangrijk : Overgangsregeling voor 2021

Als je geen vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen hebt dien je:

 • De verhandelingen ten laatste de 30ste dag na de feiten registreren op het Mestbankloket.
 • Het gebruik ook binnen de 30 dagen geregistreerd zijn, op voorwaarde dat je binnen de 7 dagen de feiten hebt genoteerd in een papieren register, of in een eigen digitaal systeem.

Opgelet: Heb je sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of groep II, aardbeien in volle grond dan geldt deze overgangsmaatregel NIET:

Heb je deze teelten op je bedrijf, dan moet je het gebruiksregister binnen de 7 dagen invullen in het Mestbankloket. 

Waar moet ik dit digitale register bijhouden?

Het digitale register moet je bijhouden op het Mestbankloket. Dat kan als volgt:

 • Ga naar het Mestbankloket en meld je aan.
 • Ga naar de rubriek Kunstmestregister, daar vind je dan het verhandelingsregister en het gebruiksregister.

Voor informatie kan je altijd terecht op de provinciale dienst van de Mestbank op 011/29.87.00, of op de advieslijn van Boerenbond op 016/28.61.61. Alle info vind je ook op de website van de Mestbank.

Ken je collega’s leden die niet zelf met de computer overweg kunnen? Bezorg deze info met de link naar de webinar en de filmpjes gerust aan hun kinderen of vrienden die dit register misschien voor hen gaan invullen. Zo zijn zij ook op de hoogte.