Menu

Het principe

Terug naar Onderwerp >

Het principeTerug naar Onderwerp >

De kilometerheffing is een variabel bedrag per kilometer, dat rekening houdt met de euro-emissieklasse en de maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag weerspiegelt zo het gebruik van en de slijtage aan het wegennet (infrastructuurheffing) en de impact op het milieu (externekostenheffing). Terwijl het eurovignet van toepassing was op transport vanaf 12 ton, moet de kilometerheffing betaald worden boven de 3,5 ton. De heffing wordt gelijktijdig en vrij eenvormig ingevoerd in de drie gewesten. Ze is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen, een beperkt aantal gewestwegen en de lokale wegen in Brussel.