Menu

Terug naar Onderwerp >Hoe het certificaat aanvragen?

Hoe het certificaat aanvragen?Terug naar Onderwerp >


Een certificaat bekomt u nadat een auditor vastgesteld heeft dat uw bedrijf voldoet aan de vereisten die opgenomen zijn in de Sectorgids. Om tot een gecertificeerd bedrijf te komen, zijn er een aantal stappen te doorlopen.

De eerste stap is wellicht ook de belangrijkste. Vooraleer we een certificeringsinstelling contacteren, kunnen we best zelf even kijken of alles in orde is. In de sectorgids staan alle ­eisen uitgeschreven maar de checklist geeft een beknopt en duidelijk overzicht van wat gecontroleerd zal worden. U kunt beiden downloaden via www.vegaplan.be/index.php?id=234.