Menu

Hoe ver staat het met de omgevingsvergunning?

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren

In dit onderwerp

Hoe ver staat het met de omgevingsvergunning?
Minder uit dit onderwerp
Op 23 april keurde het Vlaams Parlement het decreet over de omgevingsvergunning van onbepaalde duur goed. Ondertussen is het  omgevings- vergunningendecreet op 23 oktober gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding kan ten vroegste gebeuren één jaar na de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit.Dat decreet bevat heel wat belangrijke bepalingen over het concept van de omgevingsvergunning. Het gaat dan onder meer over:

  1. Procedurele bepalingen
  2. Het principe van de vergunning van onbepaalde duur
  3. De wijze waarop de vergunning geëvalueerd zal worden
  4. De omzettingsregeling, welke bestaande vergunningen zullen op welke wijze omgezet kunnen worden naar een omgevingsvergunning?

Boerenbond heeft de totstandkoming van het decreet nauwgezet opgevolgd. Zo pleiten we ervoor dat de omgevingsvergunning de administratieve lasten en kosten voor de vergunningsaanvrager daadwerkelijk moet doen dalen en dat ze de rechts- en bestaanszekerheid van de bedrijven moet verhogen. Verder mag het evaluatiesysteem niet uitsluitend uitgewerkt worden op maat van grote, industriële bedrijven, maar moet het ook rekening houden met de draagkracht en de mogelijkheden van bijvoorbeeld land- en tuinbouwbedrijven.