Menu

Terug naar Onderwerp >Iemand van buiten de EU aanwerven

Iemand van buiten de EU aanwervenTerug naar Onderwerp >


Tot vandaag konden boomkwekers een beroep doen op Polen, Roemenen en Bulgaren voor het invullen van arbeidsplaatsen tijdens de seizoenpieken. Nu zij steeds meer in eigen land goedbetaald werk vinden, moeten we onze blik noodgedwongen buiten de Europese grenzen richten. Hoe ga je hierbij tewerk?

 

 

1.   Aanmelden bij VDAB

Een eerste stap om werknemers van buiten de EU te kunnen aanwerven, is het plaatsen van de vacature op de website van VDAB. Dat kan via ‘Mijn VDAB’-account (https://werkgevers.vdab.be/werkgevers, zie ander artikel). Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om die openstaande vacature in te vullen. Anders gezegd: indien de gemelde vacature (met opvolging door VDAB) na vier weken niet kan worden ingevuld door VDAB, wordt deze vacature door VDAB terug bezorgd aan de werkgever-boomkweker.

2.   Aanvraag arbeidsvergunning/arbeidskaart bij departement Werk en Sociale Economie (WSE)

Je kan dit aanvragen via https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning. Als werkgever moet je twee documenten aanvragen. Voor jezelf moet je de arbeidsvergunning aanvragen; voor de werknemer moet je de arbeidskaart B aanvragen.

Aanvraag toelating tot arbeid van minder dan 90 dagen voor een tewerkstelling in de seizoenarbeid

Vereiste documenten bij een eerste aanvraag:

1)     een volledig ingevuld formulier ‘aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning’ (klik hier voor het document);

2)     een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;

3)     een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;

4)     een kopie van de arbeidsovereenkomst;

5)     Vacature geplaatst bij VDAB (in gedeeld beheer en met een publicatietijd van minstens 3 weken die nog lopende is) .

Vereiste documenten bij een hernieuwing:

De aanvraag van hernieuwing van de toelating tot arbeid in het kader van seizoenarbeid dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende toelating aangevraagd te worden.

1)     een volledig ingevuld formulier  “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning” (zie bijlage);

2)     een kopie van de Belgische verblijfsvergunning van de betrokken werknemer;

3)     een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;

4)     een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;

5)     een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt en/of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt.

Na 1 week levert departement WSE een arbeidsvergunning voor de betrokken niet-EU-werknemer. Zodra de arbeidsvergunning is toegekend aan de werkgever, wordt de arbeidskaart ook automatisch toegekend aan de werknemer. De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis.