Menu

Tweedaagse opleidingen 2017

Terug naar Onderwerp >

Tweedaagse opleidingen 2017Terug naar Onderwerp >

Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere context willen bekijken, kunnen een opleiding volgen van in totaal 12 uur.

Dit is een basisvorming over ‘welzijn op het werk’. Je leert er wat dit precies inhoudt en wat je hiervoor concreet moet doen.

We willen je niet alleen inzicht in de problematiek en wetgeving geven, maar je ook op weg zetten om de veiligheid op je eigen bedrijf op een stapsgewijze, planmatige en pragmatische wijze aan te pakken.

We geven werkdocumenten en voorbeelden mee zodat je in jouw bedrijf aan de slag kan. De cursus is opgebouwd rond een op maat van de sector uitgewerkt beheersysteem, dat je ter beschikking krijgt.

Na de cursus heb je voldoende kennis om met externen (zoals je externe veiligheidsdienst of inspectie) in overleg te gaan, als zij je aanspreken over veiligheid op je bedrijf.

Datum

Provincie

Locatie

24 en 31 januari

Limburg

Provinciaal kantoor BB Hasselt

011/30 37 00

30 januari en 6 februari

Oost-Vlaanderen

Provinciaal kantoor BB Lochristi

09/243 88 20

13 en 20 februari

West-Vlaanderen

Provinciaal kantoor BB Roeselare

051/26 03 80

 

 

 

De opleidingen vinden plaats van 13u30 tot 20u00

Leden betalen € 80, niet-leden € 173.

Inschrijven is verplicht via het provinciaal secretariaat BB, ten laatste een week vooraf.

 

Vervolgopleiding arbeidsveiligheid
Deze vervolgopleiding is speciaal ingericht voor leden die reeds de basisvorming volgden. De opleiding bestaat uit een terugkomnamiddag en een themanamiddag op een sierteeltbedrijf.

Concreet is het de bedoeling dat elke deelnemer zijn “veiligheidsmap” terug meebrengt en dat er samen wordt gekeken wat er tot nu toe mee gebeurd is.
Op de themanamiddag wordt er vervolgens dieper ingegaan op één à twee thema’s uit het beheersysteem die extra aandacht verdienen

Deze opleidingen vinden plaats op het Provinciaal kantoor BB Lochristi op 14 februari en op een sierteeltbedrijf op 15 februari telkens van 15 tot 18 uur.

Leden betalen € 50, niet-leden € 143.

Inschrijven is verplicht via 09 243 88 20 of via oostvlaanderen@boerenbond.be ten laatste op maandag 6 februari 2017.

 

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be)