Menu

Terug naar Onderwerpen >Inspectiecampagne Sierteelt

Inspectiecampagne SierteeltTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Vorig jaar keek de dienst Toezicht Welzijn op het werk met een extra scherp oog naar de
sierteelt. Vooral de ‘chemische agentia’ stonden in een specifieke campagne hoog op de
agenda.