Menu

Instructies voor aanvraag erkenning plantenpaspoorten

Terug naar Onderwerp >

Instructies voor aanvraag erkenning plantenpaspoorten Terug naar Onderwerp >

In kader van de nieuwe plantengezondheidswetgeving zullen alle planten bestemd voor opplant vanaf 14 december 2019 paspoortplichtig worden. Bedrijven die paspoorten willen afleveren moeten hier een erkenning voor verkrijgen bij het FAVV. Momenteel is het reeds mogelijk om deze erkenning aan te vragen. Hierbij geven wij de instructies mee…  

Een plantenpaspoort is op vandaag al verplicht voor een hele reeks van waardplanten van specifieke organismen. Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant (met uitzondering van zaden). Concreet zal u bij de verkoop van planten elke kleinste handelseenheid van een plantenpaspoort moeten voorzien. Elke operator die plantenpaspoorten wil afleveren, moet hier een erkenning voor aanvragen bij het FAVV.  

De aanvraag van zo’n erkenning verloopt via de bestaande procedures. Er zijn twee mogelijkheden om de aanvraag voor een erkenningsprocedure op te starten. Dit verloopt via de bestaande procedures: 

Nadat u deze erkenning hebt aangevraagd, zal een lokale controleur van uw LCE contact met uw opnemen om de erkenning verder te behandelen.  

In onderstaande tabel vind je een samenvatting terug van de activiteiten waarmee je een aanvraag voor erkenning plantenpaspoorten kan doen, alsook de bijhorende informatie en codes die je moet invullen op het registratieformulier.  

 

PAP 

Plaats Code (PL)  

Activiteit Code (AC) 

Product Code (PR) 

Sierteeltbedrijf met plantenpaspoort 

PL91 

AC64 

PR113 

Boomkwekerij - phytopthora ramorum gevoelig plantgoed en vermeerderingsmateriaal 

PL69 

AC64 

PR217 

Boerderij - Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 

PL42 

AC64 

PR209 

Boerderij - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 

PL42 

AC64 

PR207 

Boomkwekerij - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 

PL69 

AC64 

PR209 

Sierteeltbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 

PL91 

AC64 

PR209 

Vermeerderingsbedrijf - ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 

PL60 

AC64 

PR209 

Vermeerderingsbedrijf - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 

PL60 

AC64 

PR207 

Groothandel sierplanten plantenpaspoort (erkenning) 

PL47 

AC97 

PR113 

Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal plantenpaspoort (erkenning) 

PL47 

AC97 

PR209 

 

De volledige lijst met activiteiten en bijhorende gegevens waarvoor u een erkenning kan aanvragen is ook terug te vinden via deze link : http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/activiteiten/ 

Alle info over de nieuwe plantengezondheidswetgeving vind je voortaan in één rubriek. Op de website van het FAVV is recent een nieuwe rubriek geplaatst met daarin alle informatie over de nieuwe plantengezondheidswetgeving.