Menu

Interessante en nieuwe soorten op het PCS

Terug naar Onderwerp >

Interessante en nieuwe soorten op het PCSTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Meer bomen en meer boomsoorten voor ons klimaat
Minder uit dit onderwerp

Op het PCS in Destelbergen werd een collectie van zowat 150 ‘interessante en nieuwe’ soorten en cultivars verzameld. De focus bij de selectie van de sierbomen lag vooral op vernieuwing op velerlei aspecten.

Een opvallende groeiwijze en esthetiek, ziektegevoeligheid, weerstand tegen diverse extreme omstandigheden, zoals droogte, hitte, wateroverlast, hevige wind …, het zijn allemaal interessante eigenschappen op basis waarvan de planten op het PCS werden verzameld.  De inbreng van de sector bij de sortimentskeuze wordt verschaft via overleg met de telers.  
Het grootste deel van de verzamelde gewassen werd aangeplant in een hiertoe speciaal ingericht Enthoutpark. De recentste aanwinsten zullen op korte termijn worden aangeplant op het perceel. Belangrijk hierbij is het streven naar een constante vernieuwing van de selecties op het perceel. Bij onvoldoende pluspunten voor een bepaalde selectie wordt deze dan ook relatief snel verwijderd.
Anderzijds worden bepaalde selecties die momenteel al interessant lijken, voor verdere opvolging al vermeerderd op kleine schaal.
De toepassingsmogelijkheden van het aangeplante sortiment zijn zeer uiteenlopend, denk aan kleinere bomen voor de particuliere tuin, bomen met specifieke groeiwijze waardoor ze meer geschikt zijn als laanboom of sterk doorgroeiende bomen met lossere groeiwijze waardoor ze meer geschikt zijn als parkboom.

Filip Rys en Frank Lagaert hebben al een aantal selecties die momenteel interessant lijken, voor verdere opvolging op kleine schaal vermeerderd. Het zijn Koelreuteria 'September Gold', Quercus palustris 'Green Pilar', Fagus orientalis 'Iskander' en Liriondendron 'Chapel Hill'.

Beoordeling
De groei van de aanplant op het PCS in ons klimaat zal de volgende jaren goed opgevolgd worden. Ter plaatse kan de geschiktheid voor aanplant gecontroleerd worden.
Ingevolge de lange periode van aanhoudende droogte en hitte vanaf begin juni tot ca half augustus 2018, werden de aangeplante exemplaren onderworpen aan een vrij grondige beoordeling met oog voor symptomen van bladval en bladvlekken, bladkleur en andere opvallende zaken als gevolg van droogte en/of hitte.  Uiteraard zijn deze waarnemingen het resultaat van omstandigheden op het terrein zelf en van de heersende weersomstandigheden, en zullen deze op andere locaties en in andere seizoenen mogelijks andere effecten opleveren.  
Alle registraties worden bijgehouden in een databestand. Op termijn zal deze plantenlijst met specifieke karakteristieken per cultivar een dankbaar hulpmiddel zijn voor de keuze van het best geschikte gewas voor een bepaalde standplaats.

Inventarislijst en vermeerderingsmateriaal
Door de aanplant van maximaal 2 bomen per selectie wordt een beperkte hoeveelheid van vermeerderingsmateriaal voorzien voor verspreiding naar de sector.  Zo kan een boomteler zijn assortiment uitbreiden met nieuwigheden. Het enthoutpark is toegankelijk voor iedereen; afname van enthout kan enkel als het bedrijf lid is van het PCS en na voorafgaande aanmelding.
De Inventarislijst sortiment bomen in Enthoutpark PCS (lijst met beschikbare cultivars) zijn raadpleegbaar op het ledengedeelte van de PCS-website via www.pcsierteelt.be > Enthoutpark.