Menu

JapanTerug naar Onderwerp >

Bij export naar landen buiten Europa is het belangrijk om te weten aan welke fytosanitaire eisen deze planten moeten voldoen. WTO-landen zijn bovendien verplicht om wijzigingen die mogelijks invloed hebben op de handel kenbaar te maken aan de andere landen. Hier vindt u de recentste meldingen over Japan

  • Bijlage  -  Emergency measures to reduce the risk of introduction of Xylella fastidiosa through the importation of plants for planting (excluding seed and fruit) of the host of X. fastidiosa: G/SPS/N/JPN/405/CORR.1.pdf
  • Bijlage -  Emergency measures to reduce the risk of introduction of Xylella fastidiosa through the importation of plants for planting (excluding seed and fruit) of the host of X. fastidiosa from ITALY: JPN_405.pdf
  • Bijlage - Amendment to the List of Regulated Living Organisms under the Invasive Alien Species Act: JPN_419.pdf