Menu

Terug naar Onderwerp >Enkele trends op een rijtje

Enkele trends op een rijtjeTerug naar Onderwerp >


Op de studieavond gaf Wouter De Meester een overzicht van trends waar jongplantenfirma Raes actief op inspeelt en ook over wat werkt en wat niet. Oog hebben wat je teelt voor wie, is het minimum dat we daaruit moeten onthouden.

Verder werd stilgestaan bij drie zaken: gericht kweken, gericht presenteren en verpakken alsook gericht aanbieden en aanvoeren. Veel van deze tips zijn zeker correct, maar een dialoog tussen kweker en handel is hoe dan ook noodzakelijk. De vraag wie draagt welke kost en waarom is vanuit kwekerszijde immers minstens even belangrijk.

Trends jongplanten Raes bloemzaden

Trends perkplanten en rozen