Menu

KBC Verzekeringen: “Eigenlijk maar een kleine stap bovenop een hagelverzekering”

Terug naar Onderwerp >

KBC Verzekeringen: “Eigenlijk maar een kleine stap bovenop een hagelverzekering”Terug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Brede weersverzekering in de sierteelt
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
31 oktober 2019

KBC Verzekeringen is één van de partijen die een brede weersverzekering aanbiedt. Door te kiezen voor een verzekering van een derde partij, wil ze degelijkheid aanbieden. “Snel een verzekering aanbieden is geen kunst, maar het blijvend waarmaken met tevreden klanten is dat wel”, aldus Nele Vandaele.

 

Directeur Productbeleid schadeverzekeringen Nele Vandaele is samen met adviseur glastuinbouw Arnold Rahier binnen KBC verantwoordelijk voor het op poten zetten van de brede weersverzekering bij KBC. Een weersverzekering die niet alleen moet passen voor de brede land- en tuinbouw, maar ook voor de kleine maar economische belangrijke sierteeltsector.

Wat maakt de sierteeltsector zo bijzonder binnen de land- en tuinbouw voor een verzekeraar?

Arnold Rahier: “We hebben met de hagelpolis al wat ervaring met weersfenomenen in de brede sierteeltsector. Het is een sector met heel wat waarde per ha.  Ook bevinden de bedrijven zich voor een belangrijk deel in een sterk geconcentreerde zone in het Gentse. Dat is iets waar je als verzekeraar toch wat mee wil opletten. Het is dus goed dat de brede weersverzekering breder gaat dan alleen de sierteelt.”

Is het een probleem voor een verzekeraar dat een hectare sierteeltproducten veel meer waard is dan een hectare graan?

Nele Vandaele: “Op zich niet. Er moet uiteraard een evenwicht zijn tussen de verzekerde kapitalen en de premievoeten. Iemand die in een grote villa woont, betaalt ook een hogere brandverzekering dan iemand in een klein appartementje. We zullen werken met een polis op maat. Daarvoor is een grondige inschatting nodig van de teelten.”
Arnold: “Zo weten we dat de omloopsnelheid van azalea’s door het gebruik van meerdere stekken per pot sterk verhoogd is. Die hogere omloopsnelheid zorgt ervoor dat schade sneller fataal is. En het risico voor de verzekeraar dus groter.”

De sierteltsector wordt gekenmerkt door een hele grote diversiteit. Zijn er teelten die onverzekerbaar zijn?

Nele: “Alle teelten zijn verzekerbaar. De overheid legt ook op dat verzekeraars niet aan cherry picking doen door alleen de makkelijkst verzekerbare teelten te bedienen. Wel kunnen verzekeraars voorwaarden opleggen, en dat doen wij ook.”

Zoals?

Arnold: “Zo verzekert onze brede weersverzekering vorst, maar deze zal ingeperkt worden tot een bepaalde periode in het jaar. Je kan geen vorstgevoelige planten de hele winter buiten laten staan onder het mom dat de verzekering het toch dekt. Je moet nog altijd als een goede huisvader te werk gaan.”

En wat als de beregening faalt binnen die gedekte periode en de teelten op die manier vervriezen?

Arnold: “Dat zal de brede weersverzekering niet dekken, net zoals het rampenfonds dit niet zou dekken. Je moet de brede weersverzekering echt zien als het verlengde en de vervanger van het rampenfonds, en niet als iets dat alles dekt.”

Is dat ook de reden dat ‘hitte’ geen verzekerbaar risico is in jullie brede weersverzekering?

Nele: “Hitte is voor planten noch dieren verzekerbaar bij ons. Ook voor teelten onder glas niet; dat is niet haalbaar. Van siertelers met teelten in pot op een containerveld mag je overigens verwachten dat ze in beregening voorzien.”

Nochtans zou je met de klimaatverandering kunnen verwachten dat het aantal keer dat we de 40°C zullen halen zal toenemen.

Nele: “Wetenschappers hebben ons ook verteld dat we het laatste nog niet gezien hebben van de klimaatopwarming. Het zijn factoren waar je als verzekeraar uiteraard rekening mee moet houden. We mogen onszelf, maar ook de klanten niets wijsmaken.”
Arnold: “Het is ook deels de reden waarom we bij schade door neerslag de maximale uitbetaling beperken tot 25% van de schade, en bij droogte tot 50%. Ook is er een franchise van 30%.”

Anders wordt het te duur?

Nele: “Kijk, als verzekeraar moet je ervan uitgaan dat het soms fout gaat. En als het fout gaat, moet je er als betrouwbare partner staan en kunnen blijven staan. Dat vraagt om een duidelijke polis met heldere voorwaarden. Op productniveau kunnen we na een jaar evalueren en discussiëren, maar op het niveau van een concreet schadegeval wil je discussies zoveel mogelijk uitsluiten.”
Arnold: “Daarom dat we ook met AgriVer samenwerken. Ze hebben een duidelijke en heldere polis, zonder elvendertig uitzonderingen.”

Waarom kozen jullie om samen te werken met een Nederlandse partner?

Arnold: “Vooral voor de expertise. AgriVen heeft al tien jaar ervaring met het evenwicht zoeken tussen betaalbaarheid voor de teler, dekking en rendabiliteit. Het is een onderlinge verzekeraar met telers in de beslissingsorganen, gecombineerd met een gezonde financiële basis. Zij beschikken ook over voldoende opgeleide landbouwexperts, die snel ter plaatse kunnen komen bij calamiteiten.”

Hoeveel telers zien jullie inschrijven op de brede weersverzekering?

Arnold: “We weten dat in Nederland er van de grosso modo 20.000 boeren, er ongeveer 2.000 zijn die zich verzekeren. Maar we hebben onszelf geen harde verkoopnormen opgelegd. Het gaat er voor ons om onze klanten goed te bedienen met een product dat ze willen. We investeren ook veel tijd in het goed opleiden van onze agenten; een brede weersverzekering is niet iets wat je zomaar over de telefoon verkoopt.”

Telers zullen in dat geval misschien nog het sop de kolen niet waard vinden.

Arnold: “Mocht dat zo blijken, zullen we kijken wat we kunnen veranderen. Maar ik denk echt dat we een interessant product hebben. Zeker voor zij die al een hagelverzekering hebben, kan de stap interessant zijn. De premie die ze betalen voor de hagelverzekering kent geen enkele subsidie. Als ze dan overschakelen naar een brede weersverzekering waarvan de premie 65% gesubsidieerd is, zullen ze een veel bredere dekking krijgen tegen mogelijk een vergelijkbare kost.”