Menu

Terug naar Onderwerp >Lichte omzetdaling in sierteelt

Lichte omzetdaling in sierteeltTerug naar Onderwerp >


Ook de sierteeltsector laat in 2014 geen gunstige cijfers optekenen. De globale omzet van de sector daalt met ongeveer 3% in vergelijking met 2013. Dit gegeven is de resultante van wisselende ontwikkelingen in de verschillende deelsectoren. De globale omzet van sierplanten valt in 2014 zo’n 2% lager uit dan in 2013. In de boomkwekerijsector loopt de omzetdaling zelfs op tot 4%. De totale omzet van de sierteeltsector bestaat voor 47% uit sierplanten en voor 53% uit boomkwekerijproducten. Voor bloembollen en – knollen blijven zowel de geproduceerde hoeveelheden als de gerealiseerde prijzen per maat gelijk. Wel wordt een kleinere maatsortering en een dalende middenprijs genoteerd. Snijbloemen behielden het prijsniveau van 2013, terwijl de geproduceerde hoeveelheden licht daalden. Azalea en andere bloeiende kamerplanten daalden in prijs met zo’n 3%, terwijl de geproduceerde volumes gelijk bleven.
Voor groene kamerplanten werd een prijsstijging met ongeveer 4% genoteerd, terwijl er nagenoeg 6% minder gecommercialiseerd werd. In de boomkwekerijsector daalden de geproduceerde hoeveelheden licht, terwijl de prijzen een daling met zo’n 3% ondergingen. Naast de besparingen van de diverse overheden, staan ook de exportmarkten onder druk, wat gevoeld wordt in de prijsvorming.

Evolutie land-en tuinbouwinkomen (familiale en niet-familiale landbouw) versus inkomen loon- en weddetrekkenden in Vlaanderen (uitgedrukt in euro)

.

AI= arbeidsinkomen, VAK= voltijdse arbeidskracht (zelfstandigen + loontrekkende)