Menu

Lichte omzetdaling in sierteelt in 2014

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Alle sectoren
Thema's: 

In dit onderwerp

Lichte omzetdaling in sierteelt in 2014
Minder uit dit onderwerp
Boerenbond berekende het Vlaamse landbouwinkomen 2014 en noteert een daling van 19% ten opzichte van 2013. Daarmee wordt bevestigd wat elke land- of tuinbouwer al maanden voelt: ondanks gedaalde kosten staat het inkomen van de Vlaamse land- en tuinbouwer zwaar onder druk. Ook de sierteelt kon in 2014 geen gunstige resultaten laten optekenen.
 
 
 
2014 beloofde een goed ‘boerenjaar’ te worden. De weersomstandigheden zaten mee, op lokale uitzonderingen na. Maar behalve opbrengst en kwaliteit wordt het inkomen vooral bepaald door de prijs die de boer en de tuinder krijgt voor zijn producten. De handelsboycot die Rusland uitriep tegen onder andere Europese landbouwproducten verstoorde de markt enorm en weerspiegelt zich in de eindproductiewaarde van onze sector en vooral ook in het gemiddelde inkomen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. De crisis is voelbaar op elk bedrijf en wordt nu bevestigd door de cijfers”, aldus Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond.
We mogen stellen dat voor de gehele plantaardige productie de eindproductiewaarde daalt met 12% ten opzichte van 2013. Globaal gezien - mocht Vlaanderen 1 grote boerderij zijn - wordt een daling van de eindproductiewaarde van 6% berekend. Dit alles laat een forse inkomensdaling van 19% zien voor de hele sector. Door het feit dat er in 2014 minder land- en tuinbouwers actief zijn dan in 2013, betekent dit voor de Vlaamse landbouwer een inkomensdaling van 17% per capita.


 
 
 
 
 

 

Meer informatie

Thema's: