Menu

Milieucertificering zet verder door

Terug naar Onderwerp >

Milieucertificering zet verder doorTerug naar Onderwerp >

Duurzaam produceren wordt steeds meer de norm. Digitalisering, milieuregistratie en milieucertificering zijn belangrijke middelen die duurzaamheid kunnen bevorderen. Handelaars zoals Royal Lemkes en Waterdrinker engageren zich om nog enkel af te nemen van gecertificeerde bedrijven. Maar wie is wie in de wereld van duurzaamheid en ceritifcaten?

 

Floriculture Sustainability Initiative (FSI): de brede koepel

In 2012 richtten 25 stakeholders in de sierteeltsector het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) op. Het FSI wil de sierteeltsector verduurzamen met de ambitie om in 2020 voor 90% bloemen en planten verantwoord te  produceren en verhandelen. Leden zijn onder andere telers, retailers, supermarkten en veilingen, zoals Royal FloraHolland (RFH). Deze laatste heeft als missie om in de toekomst enkel nog maar planten en bloemen te verhandelen met een milieucertificaat zoals MPS en GlobalG.A.P. Deze twee zijn ook aanvaarde standaarden  binnen FSI.


Royal FloraHolland (RFH): de sturende veiling

RFH is uitgegroeid tot ‘s werelds grootste marktplaats binnen de sierteelt. Ongeveer een 200-tal Belgische telers handelen via RFH. De ledenraad van RFH had als ambitie dat iedere teler die handelt via RFH in bezit moest zijn van een milieucertificaat tegen 2022. Dit betekent dat telers ten laatste op 1 januari 2021 moeten starten met milieuregistratie om op tijd een certificaat te behalen. Omdat er voor Belgische telers geen twee certificaatinstanties zijn, krijgen Belgische telers die handelen via RFH een half jaar uitstel en zelfs een volledig jaar als de jaarlijkse omzet bij RFH lager ligt dan € 50.000 per jaar. Dit verschuift de deadline naar 1 juli 2021 en 1 januari 2022 voor respectievelijk de start met milieuregistratie en 1 juli 2022 en 1 januari 2023 voor het bezitten van een milieucertificaat.

GlobalG.A.P. zou een alternatief ontwikkelen voor de Europese telers in het najaar van 2020 en daarmee een tweede speler worden naast het MPS ABS-milieucertificaat. Dat is nu uitgesteld naar het voorjaar van 2021.


MPS ABC: prijzen verlaagd en toepassingsregistratie

MPS ABC is een milieucertificaat ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf MPS, waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water moet worden bijgehouden en geregistreerd. Dat resulteert in een bepaalde kwalificatie: A+, A, B of C. Eens in het bezit van dit certificaat kan je, na een  registratieperiode van 12 maanden, dit gebruiken in de communicatie naar klanten. In juni 2020 lanceerde MPS ABC in België hun nieuw registratiesysteem. De grootste verandering is de overstap van een maandelijkse registratie van het totaalverbruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar een toepassingsregistratie. MPS heeft op vraag van de ledenraad van RFH de tarieven verlaagd, ook voor de hectaretoeslag. Dit verlaagt vooral de prijs voor de kleine telers. Zo wordt geen hectaretoeslag geïnd voor telers met minder dan 2 ha bedekte of 8 ha onbedekte teelt. De eerste stap naar het behalen van MPS ABC is het  aanvragen van een offerte via My-MPS.com. Na het aanvaarden van de offerte, ga je 12 maanden registreren en eindig je met een audit. Als alles goed gaat, wordt hierna het certificaat uitgereikt. Na het behalen van het certificaat blijf je registreren, gepaard met jaarlijks audits, en wordt je score om de drie maanden herberekend.


GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. heeft de ambitie om een internationale standaard voor goede landbouwpraktijken te creëren aan de
hand van het GlobalG.A.P-certificaat. De focus van het certificaat ligt op traceerbaarheid, veiligheid, hygiëne en milieu door het verbeteren van management en productiemethoden en niet door registratie. Het nieuw ontwikkelde GlobalG.A.P. Milieu is een samenwerking tussen GlobalG.A.P. en GreenlinQdata. GlobalG.A.P. ontwikkelt de milieucertificering, terwijl GreenlinQdata zal instaan voor de milieuregistratie. Dit milieucertificaat
zal verkrijgbaar zijn als een toevoeging aan het GlobalG.A.P.-certificaat (add-on), zoals het GRASP-certificaat dat is voor de sociale aspecten. Het zal echter ook als een module los van het GlobalG.A.P.-certificaat te  behalen zijn. De uitrol van GlobalG.A.P. Milieu wordt verwacht in het begin van 2021 en de prijzen zullen  hoogstwaarschijnlijk zeer competitief zijn met het MPS ABC-certificaat.

Conclusie

Door het initiatief van RFH en een aantal handelaars kan de cirkel ‘mijn klanten vragen niet naar een certificaat’ vs ‘het aanbod gecertificeerde producten is te klein', doorbroken worden. Het is beter proactief te werken dan achter de feiten aan te lopen. Zo voorkom je mogelijk inkomstenverlies en ben je voorbereid op een markt die enkel maar veeleisender wordt.

AVBS ziet meerwaarde in ontwikkeling milieuregistratiesysteem binnen Vegaplan NET

Miet Poppe, secretaris AVBS

Naast MPS en Global.G.A.P. zou het voor de Vlaamse siertelers een grote meerwaarde zijn een Vlaams of Belgisch milieuregistratiesysteem te ontwerpen. AVBS is daarom sterke voorstander van de ontwikkeling van een  milieuregistratiesysteem binnen Vegaplan dat voldoet aan de FSI-eisen en de voorwaarden van Royal FloraHolland. Een milieuregistratiesysteem onder de vorm van een toevoeging (add-on) binnen het Vegaplan-lastenboek zorgt ervoor dat een eigen, Vlaamse en federale oplossing naar voor kan geschoven worden. Dit maakt de telers minder afhankelijk van internationale labels. Afhankelijk van de afnemer blijft er op die manier voor elke teler een mogelijkheid
ter beschikking. Voor wie het bij de wettelijke basis wil houden, blijft Vegaplan Standaard NET de minimale certificering. Om tegemoet te komen aan de eisen van bijvoorbeeld RFH voor een milieuregistratiesysteem zou
dan de toevoeging binnen Vegaplan kunnen gebruikt worden.
Telers die nog een stap verder willen gaan, kunnen vervolgens kiezen voor bijvoorbeeld MPS of GlobalG.A.P. AVBS ziet deze ontwikkeling als prioritair voor Vegaplan en zal hier de komende periode in samenwerking met PCS en Vegaplan verder concreet aan werken.