Menu

Terug naar Onderwerpen >Nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving

Nieuwe Europese plantengezondheidswetgevingTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke organismen in Europa. Betere bescherming tegen risico’s, meer aandacht voor traceerbaarheid en de juiste maatregelen kunnen treffen bij een incident zijn de sleutelpunten waar men op wil inspelen. De nieuwe regelgeving treedt in voege op 14 december 2019.