Menu

Het plantenpaspoort - alle informatie in één oogopslag

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 

Met de nieuwe plantengezond- heidswetgeving wil Europa meer bescherming bieden tegen de insleep van schadelijke organismen in Europa. Betere bescherming tegen risico’s, meer aandacht voor traceerbaarheid en de juiste maatregelen kunnen treffen bij een incident zijn de sleutelpunten waar men op wil inspelen. De nieuwe regelgeving treedt in voege op 14 december 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Thema's: