Menu

Terug naar Onderwerp >Nieuwe vermeldingen op het fytolokaal/kast

Nieuwe vermeldingen op het fytolokaal/kastTerug naar Onderwerp >


Samen met de invoering van de fytolicentie wijzigen ook een aantal verplichtingen bij het fytolokaal. Zo moet vanaf 25 november de beheerder van het lokaal en zijn contactgegevens vermeld worden op de toegangsdeur van het lokaal. Daarnaast moet er naast de vermelding verboden toegang voor onbevoegden ook het bijhorende pictogram duidelijk zichtbaar op de deur aanwezig zijn.