Menu

Nieuwe VLIF en GLB in de praktijk

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 

In dit onderwerp

Nieuwe VLIF en GLB in de praktijk
Minder uit dit onderwerp

De goedkeuring van het nieuwe GLB en de daarmee samenhangende nieuwe regeling roept bij heel wat leden vragen op. AVBS organiseerde daarom in samenwerking met SBB en het Vlaamse Departement Landbouw & Visserij een aantal infosessies rond deze problematiek. Heel wat praktijkvragen passeerden de revue. 'Wat zijn de randvoorwaarden waaraan mijn bedrijf moet voldoen?' of 'Over welke bedragen gaat het en welke teelten komen in aanmerking?'. De documenten in bijlage geven een antwoord op deze vragen. In een duidelijk overzicht worden de directe steunmaatregelen, als de basisbetaling, de vergroeningspremie en de jongerenpremie, belicht en bekijken we hoe het e-loket in de praktijk werkt.

Tijdens deze sessies werd ook het nieuwe VLIF toegelicht. Ook daar een aantal dringende vragen rond VLIF bij vestiging en investeringen, alsook de innovatiepremie. Meer info in bijlage.

 

 

Meer informatie

Thema's: