Menu

Terug naar Onderwerp >Nitraatresidu in het najaar

Nitraatresidu in het najaarTerug naar Onderwerp >


De Mestbank blijft in het najaar het nitraatresidu bepalen op percelen van zowel focus- als niet-focusbedrijven. Afhankelijk van de hoogte van het nitraatresidu van het controleperceel en van de aard van het bedrijf (focus of niet-focus) zal je in het volgende jaar op eigen kosten het nitraatresidu moeten meten op één perceel of op bedrijfsniveau. Op basis van deze resultaten zijn dan nog extra maatregelen mogelijk zoals een verlaging van de N-gebruiksruimte op het bedrijf, opmaken van bemestingsplan, verplicht inzaaien vanggewassen, …