Menu

Ontwikkelen van een slim logistiek en digitaal platform

Terug naar Onderwerp >

Ontwikkelen van een slim logistiek en digitaal platformTerug naar Onderwerp >

Logistiek 2.0 is een term die staat voor de logistiek van de toekomst. Een logistiek die zoekt naar innovatieve concepten en duurzame, nieuwe, toekomstgerichte modellen.

Een slimme logistiek met andere woorden, die kenniselementen implementeert in de logistieke keten. AVBS wil dit versnellen en faciliteren in de Vlaamse sierteeltsector. Vlaanderen is een logistieke topregio. Die toppositie dankt onze regio onder meer aan zijn centrale ligging in een koopkrachtig gebied. Maar liefst 60% van de Europese koopkracht ligt binnen een straal van 500 kilometer van Vlaanderen. CC-karren, paletten en paloxen zijn typische attributen in het sierteelttransport. De afzet van heel wat bloemisterij- en boomkwekerijartikelen is heel divers. Telers leveren aan exporteurs, groothandelaars, veilingen, tuincentra, tuinaannemers, … met een tendens naar steeds meer kleinere hoeveelheden. Tussenhandelaars nemen geen risico meer, en zij hebben dus zelden nog stock. Bestellingen worden pas doorgegeven aan de teler, als de bestelling binnenkomt bij de exporteur/groothandelaar. Hierdoor rijden telers vaak met maar enkele palletjes daar waar dit vroeger vaak meerdere volle karren waren.

Aanpassen

Omdat niet enkel de handel maar ook onze logistieke kennis is gewijzigd, vindt AVBS het noodzakelijk hier op in te spelen en de nodige acties te faciliteren.

• AVBS stuurt aan op een grondige analyse van de logistieke stromen in de sierteeltsector door logistieke experten. Verschillende producten uit dezelfde regio’s worden vervoerd naar dezelfde handelaars, en we denken dat hier tijd, geld en energie kan gespaard worden. De studie van de POM Oost-Vlaanderen is hierin maar een eerste stap.

• In een volgende stap vraagt AVBS om na te gaan hoe logistieke data verder gedigitaliseerd kunnen worden en hoe deze ter beschikking kunnen gesteld worden aan geïnteresseerde stakeholders. Uiteraard moeten we hier rekening houden met fytosanitaire wetgeving, privacy en administratieve lasten van de verkeerswetgeving. AVBS is ervan overtuigd dat door het openstellen van logistieke data, efficiëntieverbeteringen in de logistieke keten kunnen verwezenlijkt worden.

• Omdat logistiek een aspect is van de hele keten, wordt dit initiatief niet alleen getrokken door AVBS maar zien wij ook een centrale rol weggelegd voor Navex, Belbex, …