Menu

Terug naar Onderwerpen >Opportuniteiten voor precisietechnieken in de boomkwekerij

Opportuniteiten voor precisietechnieken in de boomkwekerijTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

In de precisielandbouw krijgen plant en dier heel nauwkeurig de zorg die ze nodig hebben. De ontwikkeling van technologie en dataverwerking gaat razendsnel. Maar gewassen scannen en data generen is één zaak, er een bruikbare toepassing aan koppelen een andere. Een blik in zowel het onderzoek als de praktijk, geeft ons een idee om in te schatten waar deze twee elkaar zullen ontmoeten.

 

Elke plant uniek

Precisielandbouw streeft er naar om anders dan de traditionele landbouw rekening te houden met variatie in het
gewas en veld. Het doel daarbij is om meer (of evenveel) te produceren met minder (arbeid, gewasbeschermingsmiddelen, water, meststoffen…). Precisielandbouw kan op verschillende niveaus worden geïmplementeerd, van veld of zone tot zelfs plant- of bladniveau. Vanzelfsprekend vraagt een zeer gedetailleerde detectie veel intensere dataverwerking. Om aan de detectie een correcte toepassing
te koppelen, blijft veelal een menselijke interpretatie cruciaal. Ruben Van De Vijver (ILVO) zet een aantal mogelijke toepassingen voor onze sector op een rij.

Gewastellingen en volumebepalingen

Er zijn al heel wat verschillende gesofisticeerde camera’s en sensoren op de markt maar met beelden van een camera die zichtbaar licht meet (zoals een gewone fotocamera) is ook al heel veel te doen. Door twee gefaseerde luchtfoto’s met elkaar te laten overlappen is het mogelijk een 3D-beeld te maken van de planten op het veld. Deze informatie laat ons toe om bijvoorbeeld boomhoogten of boldiameters in te schatten. Momenteel is reeds technologie beschikbaar die dit kan tot op 2 à 3 cm nauwkeurig. Opmeten van stamdikten zou technisch gezien met een (zelfrijdende) camera van op het veld mogelijk zijn.

Detecteren ziekte- en droogtestress

Met de resultaten van een hyperspectrale en thermale camera kunnen de toestand van bodem of planten opgemeten worden die niet met het blote oog zichtbaar is. Zo zullen plantencellen onder stress anders stralingen reflecteren dan cellen die niet onder stress staan. Die verschillen kunnen opgepikt worden met een hyper- of multispectrale camera. Een voorbeeld hiervan is de detectie van bacterievuur in boomgaarden.
Thermale camera’s meten dan weer de warmtestraling van planten die bij droogte geen water verdampen waardoor de bladeren verhitten en ze dus meer warmtestraling afgeven. Op basis van dit principe heeft onderzoek reeds aangetoond dat ziekten zoals Xylella te detecteren zijn. Hier is het momenteel nog zeer tijdsintensief om een absolute schadedrempel per specifiek geval te bepalen, maar met een menselijke interpretatie van de beelden kunnen planten wel beoordeeld worden in de tijd of ten opzichte
van de rest van een gescande partij. 

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing aan de hand van camera’s en sensoren geeft al heel mooie resultaten. Zowel de erkenning van onkruiden op lege velden als het onderscheid maken tussen gewas en onkruid is technisch mogelijk. Verschillende maai- en spuitrobots die vanop de grond of vanuit de lucht te werk gaan, zijn reeds op de
markt. In de boomkwekerij kunnen - door koppeling met het planten op RTK-gps - dergelijke robots perfect ingezet worden tussen rijen voor het weiden of bespuiten van onkruiden. Robots kunnen autonoom ingezet worden en gaan anders dan zware machines geen bodemcompactie veroorzaken. Toch zijn er momenteel
nog praktische uitdagingen en zorgt het autonome karakter nog voor knelpunten in de wetgeving omtrent veiligheid en aansprakelijkheid.

Pionierswerk

Het blijft een uitdaging om het theoretisch onderzoek samen te brengen met de praktijk en uit te zoeken wat enerzijds de heikele punten zijn en waar anderzijds de eerste winsten voor bedrijven te boeken vallen. Het is aan de pioniers om de nodige partijen samen te brengen en de bal verder aan het rollen te brengen. Ook voor de wettelijke kant van het verhaal is het cruciaal dat praktische toepassingen hun voordelen bewijzen. Als die praktische toepassingen duidelijk zijn, zal de druk groter worden om aangepaste regelgeving te voorzien.