Menu

Organisatie van ruimten

Terug naar Onderwerp >

Organisatie van ruimtenTerug naar Onderwerp >

Voor gemeenschappelijke ruimtes moet je het volgende in acht nemen:

 • Voldoende verluchten, laat de deuren openstaan
 • Voldoende reinigen en ontsmetten
 • Beperk de tijd die hierin wordt doorgebracht
 • Beperk de aanwezigheid van verschillende personen in 1 ruimte (bvb bureau), door gebruik te maken van openlucht-wachtrijen. Laat sowieso maximaal 1 persoon toe per keer in beperkte ruimtes met slechts 1 toegang.
   

Voorzie pauzes is shiften en in voldoende grote ruimtes

Samen maaltijden nemen, wordt niet aanbevolen.

Gemeenschappelijke lunches in kantines kunnen maar probeer dan volgende maatregelen te nemen:

 • Een kantine van voldoende grootte.
 • Afstandsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden
 • Water/ zeep handen aanwezig is
 • Het gebruik van hydroalcoholische gel
 • Organiseer een beurtrol in de kantine met intervallen, zodat de afstand tussen 2 mensen steeds 2 meter is
 • Het wassen van de hand bij de ingang en de uitgang mogelijk is.
 • Desinfecteer gemeenschappelijke oppervlakken, tafels en stoelen na elke gast
 • Vermijd clustering rond koffiemachines
 • Desinfecteer de machines (magnetron, koffiezetapparaat) na elk gebruik
 • Desinfecteer minstens 3 keer per dag deurgrepen, schakelaars, etc
 • De gerechten: Indien mogelijk brengt iedereen zijn eigen gerechten mee
 • Afwassen met warm water en zeep
   

Ontsmet kleedkamers en werkkledij regelmatig

 • Kleedkamers zijn een belangrijke potentiële locatie voor verontreiniging/ besmetting, gezien de beperkte volumes.  Als werknemers niet kunnen voldoen aan de aanbevolen afstandsmaatregelen tijdens het aan- en uitkleden, moet de toegang gelimiteerd worden (niet meer dan één persoon tegelijk in de kleedkamer).
 • Het is ook noodzakelijk om het nodige materiaal ter beschikking te stellen om de handen te kunnen wassen voor en na het binnengaan van de kleedkamer.
 • De kleedkamer moet regelmatig worden geventileerd.
 • Deurgrepen en schakelaars moeten minstens 3 keer per dag worden gereinigd.
 • Het onderhoud van werkkleding valt in coronatijd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Professionele kleding mag niet naar huis worden gebracht, ook niet wanneer dit voordien geregeld was door een uitgevoerde risicoanalyse.
   

Denk na over de bezetting van je huisvesting

 • Denk na over de bezetting, verdeling van de kamers. Volg hierin de logica om personeel dat samenwerkt, éénzelfde kamer en/of gemeenschappelijke ruimte toe te wijzen.
 • Bij vertrek van seizoenarbeiders, reinig en verlucht de ruimtes grondig, laat deze indien mogelijk gedurende enkele dagen leeg staan.
 • Bij aankomst van nieuwe seizoenarbeiders, laat deze in aparte ruimtes slapen en eten, vermijd contact met de reeds aanwezige seizoenarbeiders.
 • Inkopen voor de seizoenarbeiders: beperk het contact dat seizoenarbeiders hebben met externen, stel voor om zelf de inkopen te doen voor hen.
 • Denk na over de voorziening van een aparte ruimte om iemand in onder te brengen die ziek wordt op het bedrijf.
 • Laat deuren van gemeenschappelijke ruimtes zoveel mogelijk openstaan.
 • Besteed ook hier extra aandacht aan reinigingsprocedures. Vergeet ook de gevoelige oppervlakten en ruimtes (deurgrepen, toetsenbord, muis, kantoren), sanitaire voorzieningen, drankendispensers, waterfontein niet.