Menu

PCS stelt team duurzaamheid voor

Terug naar Onderwerp >

PCS stelt team duurzaamheid voorTerug naar Onderwerp >

Bedrijven die hun ecologische of economische duurzaamheid naar een hoger niveau willen tillen, kunnen voortaan beroep doen op drie adviesdiensten van het PCS. Zij verlenen praktisch advies op maat.

 

 

 

Samen met de telers gaan PCS-medewerkers steeds op zoek naar duurzamere en toekomstgerichte oplossingen voor de sierteler en groenvoorziener.

Streven naar een duurzamere bedrijfsvoering vergt echter een specifieke aanpak die de subsectoren overstijgt. Het bedrijfsniveau primeert en hierbij is het nuttig om ervaringen over de deelsectoren heen te delen. 
Om de transitie naar duurzaam telen binnen de sector te ondersteunen, trekt Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel een jaarlijkse subsidie uit voor het PCS van € 128.000 voor de werking rond economische en ecologische duurzaamheid. Daarbovenop komt een projectsubsidie rond certificatie. Hierdoor kunnen siertelers voortaan gratis beroep doen op drie deelsectoroverschrijdende
adviesdiensten rond het thema duurzaamheid: de Adviesdienst Gewasbescherming, de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting en de Adviesdienst Certificatie.

Nieuw Technisch Comité rond duurzaamheid

Om tot een goede vraaggestuurde werking te komen rond duurzaamheid werd een Technisch Comité 'Duurzaamheid' opgericht. Dit comité zal naast de bestaande, sectorgerichte Technische Comités functioneren. Het stuurt de acties aan van de drie Adviesdiensten, die elk op hun manier werken rond de transitie naar een
duurzamere toekomst voor de bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van opleidingen, workshops,  demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties. Ook advisering op bedrijfsmaat is mogelijk. Sierteeltbedrijven in Vlaanderen kunnen hier gratis beroep op doen.

Adviesdienst Gewasbescherming

Bedrijven die willen groeien op vlak van een duurzame gewasbescherming, vanuit hun bestaande  bestrijdingsstrategie, kunnen gebruikmaken van de diensten van de Adviesdienst Gewasbescherming. Hier zullen adviseurs samen met jou een plan tot verduurzaming binnen een goede IPM-strategie opstellen, op maat van je bedrijf. Dit omvat onder andere optimalisatie van de monitoringsstrategie, opleiding in het herkennen van de voor jouw bedrijf belangrijke organismen (ook voor medewerkers), optimalisatie van de bedrijfshygiëne, toepassen van biologische bestrijders, optimalisatie van de toepassingstechniek, duurzame middelenkeuze (neveneffecten, resistentiemanagement, milieubelasting,…) enzovoort. Elk plan van aanpak zal sterk bedrijfsspecifiek zijn.

Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting

PCS zet reeds enkele jaren in op economische duurzaamheid van sierteeltbedrijven via projecten. Concreet 
kunnen telers sinds kort ook beroep doen op de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting. Onze adviseur
komt langs om kostprijsberekeningen uit te voeren en samen met de teler de rentabiliteit van de teelten en
het bedrijf te bekijken en te verhogen. De dienst kan helpen in het simuleren en evalueren van  bedrijfsbeslissingen. De dienst ondersteunt in het verwerven van bedrijfseconomisch inzicht en in het bedenken van strategieën om producten beter te vermarkten. Op collectief niveau wordt via telersgroepen de rentabiliteit van bepaalde teelten onderzocht en besproken.

Adviesdienst Certificatie

Als bedrijf is het belangrijk om alle inspanningen die je levert ter verduurzaming van de bedrijfsvoering en het
product te borgen met een certificaat. Voor je afnemers en voor de maatschappij is het immers belangrijk dat
je dit kan aantonen. Het PCS kan je op weg helpen naar de juiste vorm van certificatie. Het kan gaan van het
eenvoudige Vegaplan Standaard, tot de weg naar hogere certificaten die door meer en meer afzetkanalen
vereist worden. Het PCS schept duidelijkheid om je zo de juiste keuze te laten maken en geeft aan waar je nog
inspanningen moet leveren om de sprong vooruit te maken voor elk specifiek certificaat. Verder het Proefcentrum met de valorisatie ervan, zowel op het bedrijf zelf als in de markt.

Contactgegevens
Adviesdienst Gewasbescherming
Joachim Audenaert, Bart Haleydt
09/353.94.71 - gewasbescherming@pcsierteelt.be

Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting
Dieter Blancquaert
09/353.94.87 - dieter.blancquaert@pcsierteelt.be

Adviesdienst Certificatie
Bastiaan Viaene
T: 09/353.94.74 - bastiaan.viaene@pcsierteelt.be