Menu

Pieter De Kinder

Terug naar Onderwerp >

Pieter De KinderTerug naar Onderwerp >

"Doe het doordacht, maar ga ervoor"

 

Geen betere afsluiter van deze reeks dan bloemisterij De Kinder in Lebbeke waar eens de poort van de hangar openzwaait de Ilex-takken met rode en oranje bessen je meteen onderdompelen in de kerstsfeer.

Negen generaties land- en tuinbouw

Naast Pieter zijn ook vader Jos en moeder Kristel en nog twee extra personeelsleden de takken zorgvuldig aan het sorteren en verwerken en dat allemaal onder het alziend oog van dochtertje Rosalie. Drie generaties onder één dak en die stabiliteit zorgt ook voor de kracht en het succes van dit familiebedrijf. Negen generaties terug startte de familie op deze locatie als akkerbouwbedrijf. Pieters opa schakelde over op de teelt van anjers en vader Jos maakte daarna de overstap naar zomerbloemen en snijheesters. Op dit moment telt het bedrijf zes ha buitenteelt en is er ook nog een serregedeelte van 2.300 m2. Het assortiment bestaat onder andere uit pioenen,
Viburnum, Solidago, Exochorda, rozenbottel, llex …

En waar gaan al die bloemen nu naartoe?

Een groot deel van het assortiment wordt via Euroveiling verhandeld. De floristen die daar aankopen, willen vooral een uitgebreid assortiment in kleine hoeveelheden. Pieter en Jos kiezen in hun teeltbeleid dan ook eerder voor meer variëteiten dan voor grote hoeveelheden. Die aanpassing van het assortiment is een continue zoektocht. “Het is een belangrijke zoektocht, want het gaat er ook om je te onderscheiden van de massa met nieuwe producten. De huidige eindconsument gaat steeds sneller op zoek naar nieuwigheden”, aldus Pieter.
In volle coronacrisis werd noodgedwongen gestart met thuisverkoop. Lise, de vrouw van Pieter werkt als logopediste, maar werd tijdens de coronacrisis mee ingeschakeld. Het gezamenlijk initiatief ‘Bloemen recht van de kweker’ van acht sierteeltbedrijven in de bloemendriehoek Aalst werd snel opgepikt en kende een groot succes. Wat begon als een noodkreet mondde uit in een permanente thuisverkoop die Lise nu verder zal uitbouwen.

Doorgedreven certificering, een meerwaarde?

Tot vorig jaar werd ook een deel van de productie afgezet via FloraHolland, maar de verplichte certificering maakt het voor bedrijven met veel soorten bijna onmogelijk om via dit kanaal te blijven verhandelen wegens veel extra administratie en kosten. Pieter zal volgend jaar dus niet meer via FloraHolland aanvoeren. “Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft de missie om duurzaam te ondernemen. Wij, de jonge generatie siertelers, zijn ons daar volop van bewust. Ik vraag me dan ook af of die extra certificering echt zo’n meerwaarde biedt als je als bedrijf al dag in dag uit op dat vlak bewuste keuzes maakt. We hebben op het bedrijf bijenkasten uitgezet om de bessen te bestuiven en bij de korte teelten gebruiken we bio-folie om de groei van onkruid zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van sproeimiddelen tot een minimum te herleiden. De middelen zijn niet alleen duur, maar de keuze wordt ook beperkter. Daarom zoeken we naar milieuvriendelijke alternatieven. We kiezen ook voor ziekteresistente soorten. We handelen dus als ieder gecertificeerd bedrijf.”

Personeel is vandaag geen issue

De zoektocht naar goed personeel speelt momenteel niet op het bedrijf omdat er op dit moment een heel standvastig team is. Pieter leidt het bedrijf samen met zijn ouders, weliswaar met de blik gericht op de overname. Van de twee overige medewerkers staat de ene voor ervaring en de andere voor jong enthousiasme. Hij is na zijn stages en vakantiejobs gewoon bij de familie De Kinder blijven hangen. Het is een rode draad bij al die familiebedrijven: de sterke familiale verbondenheid maakt dat je er samen voor gaat! Al is de algemene bedrijfsopvolging in de snijbloemensector wel een moeilijk verhaal.

Klimaatinvesteringen

Het blijft in de land- en tuinbouw een klassieker onder de uitdagingen. Voldoende water, maar ook vooral proper
water, is één van de grote bezorgdheden van Pieter. Daarom werd twee jaar geleden geïnvesteerd in het vergroten van het bestaande waterbassin en in een extra waterbekken. Bij de vollegrondsteelten wordt heel gericht water gegeven via druppelirrigatie en het water op de containervelden wordt gerecycleerd. “Maar zelfs als je dag en nacht sproeit, kan extreme hitte je parten spelen. We zullen altijd afhankelijk blijven van het klimaat. Dat is een zwakte buiten onze wil om. Voor mij is een goede zomer een warme zomer met tijdig de nodige neerslag.”

‘Een primeurke’ snijden

Pieter noemt afwisseling als een van de aantrekkelijkste aspecten aan de job. “Andere teelten vragen een andere aanpak. Het werk is niet eentonig en iedere keer opnieuw ‘een primeurke’ snijden, geeft voldoening. Het is ook de combinatie van ondernemen en telen. En hoe zeer je hart ook bij het kweken ligt, je wil natuurlijk ook vooruitgang zien. Belangrijk voor mij is daarnaast het contact met de collega’s en engagement via verenigingen als Groene Kring, KLJ, Landelijke Gilden en AVBS. Ook mijn ouders zijn altijd heel geëngageerd geweest. Ik vind het heel belangrijk om je niet alleen voor je bedrijf in te zetten, maar ook voor je sector!”