Menu

Plantenpaspoort volstaat niet bij no-deal scenario

Terug naar Onderwerp >

Plantenpaspoort volstaat niet bij no-deal scenarioTerug naar Onderwerp >

Stapt Groot-Brittannië eind deze maand zoals gepland uit de Europese Unie of komt er toch nog  uitstel? En wat bij geen akkoord? De Britse overheid communiceerde recent een aantal richtlijnen over hoe de import en export van plantaardig materiaal zou verlopen vanaf dag één van de Brexit bij een ‘no deal.’ Lees hier de belangrijkste info die werd gecommuniceerd.   

Het Verenigd Koninkrijk zal, net zoals Europa dit doet, haar land verder willen beschermen tegen insleep van ziekten en plagen. Daarvoor zullen zij hun eigen fytosanitaire controles inrichten om zo binnenkomende producten te controleren. Uit ervaring weet het Verenigd Koninkrijk dat de meerderheid van de planten en plantaardige producten die op vandaag vanuit de EU binnenkomen in het land, een relatief laag fytosanitair risico hebben. De Britse plantengezondheidsinspecteurs zullen routinecontroles bij het binnenbrengen van plantaardig materiaal blijven uitvoeren.  

Hoe zal de procedure voor export verlopen?  

Het huidige EU-plantenpaspoort zal niet voldoende zijn voor de handel van planten vanuit EU naar het VK. Alle planten die op vandaag reeds EU-plantenpaspoort plichtig zijn, zullen voor export naar het VK een fytosanitair certificaat van het FAVV vereisen. De importeur van het VK zal voor elke zending een melding moeten doen bij de Britse autoriteit vóór de zending het VK binnenkomt. Zendingen van planten of plantaardige materialen zullen niet tegengehouden worden aan de grens voor een fysieke controle. Wel zal de Britse fytosanitaire dienst een administratieve controle uitvoeren. 

Zendingen vanuit derde landen die via de EU naar het Verenigd Koninkrijk worden verzonden, zullen wel verplicht gecheckt worden bij aankomst in VK (Place of First Arrival, PoFA).  

Wat moeten je doen als exporteur ?  

Exporteurs die regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, moeten rekening houden met de extra controles dit teweeg zal brengen. Bij elke zending waarop EU-plantenpaspoortplichtige planten aanwezig zijn, zal deze zending voor vertrek een fysieke controle moeten krijgen van het FAVV. Als exporteur zal je een kopie van het fytosanitair certificaat ( en alle andere relevante documenten) moeten kunnen voorleggen aan uw klanten in het Verenigd Koninkrijk.  

De volledige brief die door de Britse overheid werd gecommuniceerd kan je via deze link downloaden.