Menu

Plantenpaspoorten: zowel erkenning als praktijk

Terug naar Onderwerp >

Plantenpaspoorten: zowel erkenning als praktijkTerug naar Onderwerp >

Vanaf 14 december 2019 zijn alle planten bestemd voor opplant, verplicht een paspoort te dragen bij verkoop aan een professionele klant. Het aanvragen van een FAVV-erkenning is hierbij de eerste stap in de voorbereiding. De praktische kant uitdenken, een belangrijke tweede.

 

In volle zomer is het goed om al stil te staan bij wat de winter zal brengen voor de sector. Vanaf 14 december 2019 zijn alle planten bestemd voor opplant, verplicht een paspoort te dragen bij verkoop aan een professionele klant. Maar enkel operatoren die over een erkenning beschikken, mogen paspoorten afleveren aan een partij planten. Het is dus van cruciaal belang deze erkenning (17.1) aan te vragen bij het FAVV voor je start met het afleveren van plantenpaspoorten. Op de AVBS-website staat stap voor stap uitgelegd hoe je deze erkenning kan aanvragen.

Momenteel zou nog maar 10-15 % van de operatoren die een paspoortenerkenning moeten aanvragen, dit reeds
gedaan hebben. AVBS roept daarom - op vraag van het FAVV - alle operatoren op (telers, handelaars, professionele marktdeelnemers) om zo snel mogelijk een erkenning aan te vragen indien gewenst. Zo kan het FAVV tijdig een bedrijfscontrole inplannen en de erkenning verlenen. Opmerkelijk is dat het behoud van die erkenning gelinkt zal zijn aan het kunnen aantonen van voldoende kennis over fytosanitaire risico’s. De criteria hiervoor zijn reeds principieel gepubliceerd, maar ze moeten nog verder uitgewerkt worden. Tegen 14 december 2020 moet aan dit deel van de wetgeving voldaan zijn.

Hoewel de wetgeving en de erkenning voor iedereen gelijk is, is de praktijk dat niet. Verschillende teelten vragen een verschillende aanpak. We vonden een aantal telers bereid om hun zoektocht en aanpak toe te lichten. Ze kunnen een inspiratie vormen voor zij die nog aan het begin staan van hun denkoefening.