Menu

PublicatiesTerug naar Onderwerp >

1. Eerste hulp op het werk

In bedrijven kan er wel eens iets mis gaan. Een ongeluk is snel gebeurd zelfs al doet men nog zo zijn best om het te voorkomen. Deze brochure geeft enkele concrete voorbeelden en voorstellen om de werkgever te helpen bij de organisatie van eerste hulp op het bedrijf waaronder een voorbeeld van het basismateriaal in een verbanddoos.

2. Preventie van musculoskeletale aandoeningen voor de fruitplukker (Fruitplukker 2013)

3. Preventie van musculoskeletale aandoeningen bij landbouwers

4. Preventie van musculoskeletale aandoeningen bij de veeteler

Deze brochures geven meer informatie over MSA: musculoskeletale aandoeningen, een verzamelnaam voor de problemen ter hoogte van de musculoskeletale structuren (spieren, pezen, ligamenten, gewrichten…) waarmee men wordt geconfronteerd tijdens zijn professionele activiteiten. Wat zijn de voornaamste risico’s en hoe kan je voorkomen?

5. Goede veiligheidspraktijken in de landbouwsector deel 1 en deel 2

Deze brochure werd gemaakt om landbouwers te informeren over bepaalde specifieke elementen in de wetgeving met betrekking tot veiligheid, risicosituaties mee te geven die aangetroffen werden in de praktijk en preventiemaatregelen voor te stellen.

6. Preventie brand land- en tuinbouw

Wanneer men de woorden ‘in vuur en vlam’ gebruikt, denkt men meteen aan een sterk enthousiasme of een vurige hartstocht. De letterlijke betekenis van deze woorden is echter een ander verhaal. In een vlammenzee kan een woning of bedrijf in een zeer korte tijdsspanne compleet verloren gaan. Dit geldt ook voor ieder land- of tuinbouwbedrijf, dat vaak een levenswerk is van meerdere generaties bezielde personen. Deze catastrofe kan echter vaak vermeden worden door toepassing van preventiemaatregelen.

Ondanks het feit dat brandpreventie in diverse domeinen vaak aan bod komt in onze samenleving, kan men vaststellen dat er eigenlijk geen concrete instrumenten rond dit thema voor de specifieke doelgroep van land- en tuinbouwers zijn. Er wordt weinig aandacht besteed aan brandpreventie op het land- of tuinbouwbedrijf en aan voorlichting in dit verband.

Deze brochure wil hierop een antwoord bieden; ze heeft een sensibiliserend karakter en wil vooral informatie aanbieden.

7. Preventie van rugklachten in land- en tuinbouw deel 1- 2- 3- 4

Rugaandoeningen zijn samen met ongevallen met motorvoertuigen, elektrische contacten, voorwerpen in beweging en val- en slippartijen de meest voorkomende en duurste gevaren in de landbouw. Dieren vormen ook een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen, met name bij hun hantering, die oncomfortabele gebaren en houdingen met zich mee kan brengen. Deze brochure geeft een algemeen overzicht van de materie, zowel op vlak van analyse van de risico’s als op vlak van preventie.