Menu

Publieke en private lastenboeken over duurzaamheid laten samenwerken via OCI's

Terug naar Onderwerp >

Publieke en private lastenboeken over duurzaamheid laten samenwerken via OCI'sTerug naar Onderwerp >

Lastenboeken
AVBS ziet de laatste jaren verschillende private en publieke lastenboeken met het aspect duurzaamheid opduiken in de sierteeltsector. Het FAVV stelt fytosanitaire eisen en bij de Vlaamse overheid zijn er de randvoorwaarden in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de uitvoering van de geïntegreerde bestrijding (IPM). Private spelers kunnen daarbovenop bovenwettelijke eisen opleggen om te mogen leveren.  
De grootdistributie vraagt naar bijenvriendelijke, residuvrije planten. Belangenorganisaties, zoals Natuurpunt, eisen dat het gebruik van systemische pesticiden verboden wordt. Greenpeace publiceert kort voor drukke verkoopperiodes meermaals rapporten over ‘giftplanten’ die in de tuincentra en de bloemenwinkels aanwezig zijn. Regionale en Europese overheden stellen zich luidop vragen bij het gebruik van glyfosaat of verbieden het gebruik van neonicotinoïden. De Vlaamse Milieumaatschappij toont systematisch aan dat ons oppervlaktewater (en grondwater) structureel te hoge concentraties bevat van pesticiden, zelfs met verboden middelen.  


Bewustwording
AVBS pleit ervoor dat telers zich bewust worden van de voordelen van één of meerdere duurzame lastenboeken. Hiervoor moet er op het bedrijf wel een minimale registratie mbt. tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, brandstoffen, verpakkingsmaterialen, … , gebeuren. Telers dienen er ook voor open te staan om sterke rassen te telen die de nodige residumetingen kunnen doorstaan. Indien mogelijk wordt dan ook verwacht dat telers steeds zouden overwegen of er geen biologische producten voorhanden zijn met gelijkaardige bestrijdingseffecten.


Certificatie lastenboeken
Vegaplan Standaard Sierteelt is de wettelijke basis waaraan een teler van sierteeltproducten moet voldoen. Dit lastenboek en de bijhorende checklist moet nog meer ingeburgerd worden in de sector. Gecertificeerde siertelers spelen in op de veranderende maatschappij en springen er bovenuit. AVBS engageert zich om deze basis nog beter te communiceren naar haar leden.  

  • Vegaplan Standaard Sierteelt voor handel is de wettelijke basis waaraan je als handelaar van bloemen en planten moet voldoen. AVBS heeft er mee voor gezorgd dat deze sectorgids in 2018 werd goedgekeurd door het FAVV. Deze stap was cruciaal aangezien heel veel bedrijven zowel produceren als handelen. Als sectororganisatie pleiten we dan ook voor het versneld uitvoeren van combi-audits, ook door het opleiden van onafhankelijke certificeringsinstellingen.  
  • Private lastenboeken (bv. MPS) verder ingang doen vinden in de sector en ervoor zorgen dat onafhankelijke certificeringsinstellingen deze ook kunnen auditen op hetzelfde moment dat Vegaplan wordt geauditeerd. Op die manier wordt tijd en geld uitgespaard.  
  •  AVBS zal faciliteren in het ontwikkelen van een registratietool zodat de drempel naar lastenboeken verlaagd wordt.
  • Bij voorkeur is deze registratietool ook bruikbaar voor de verplichte aangiftes die bij de overheid moeten gebeuren.