Menu

Rekrutering seizoenarbeiders buiten de EU: Meld vacatures bij VDAB!

Terug naar Onderwerpen >
Regio's: 
Alle regio's
Sectoren: 
Thema's: 

In dit onderwerp

Rekrutering seizoenarbeiders buiten de EU: Meld vacatures bij VDAB!
Minder uit dit onderwerp

Telers vinden het steeds moeilijker om geschikt (seizoens)personeel te vinden. Niet-EU-arbeiders zouden hier kansen kunnen bieden, maar dan moeten vacatures wel bij VDAB gemeld worden.

 

 

 

Naast seizoenspersoneel zijn er ook bedrijven die zoeken naar meer leidinggevende profielen om een team aan te sturen. Jarenlang konden telers beroep doen op Polen, maar door de stijgende welvaart in Polen is het minder evident dat zij voor langere periodes in Vlaanderen komen werken. Een oplossing is mogelijk door werknemers van buiten de EU toe te laten. Sinds begin vorig jaar is Vlaanderen bevoegd voor het economisch migratiebeleid. Vroeger kon je alleen een arbeidsvergunning verkrijgen voor werknemers afkomstig uit Algerije, Tunesië, Marokko, Turkije, Kosovo en de landen die tot 2003 Joegoslavië vormden.

AVBS heeft op de website voorbeeldvacatures die je als bedrijf kan gebruiken bij je zoektocht naar geschikt personeel. Je kan deze vacatures altijd aanpassen aan je eigen bedrijfssituatie. Het is cruciaal dat de sierteeltsector massaal vacatures plaatst op de website van VDAB. Ook als je denkt dat VDAB niet zal kunnen helpen, moet je toch zo veel mogelijk vacatures melden om de volgende stap mogelijk te maken. Door aan te tonen dat de sector de vacatures niet ingevuld krijgt, kan in samenwerking met VDAB contact opgenomen worden met het departement Werk en Sociale Economie. Het is dit departement dat beslist over de arbeidsvergunningen voor niet-EU-arbeiders.

Om de piekarbeid in het voorjaar 2020 op te vangen, moeten telers nu handelen en dringend de vacatures melden bij VDAB. Zo niet riskeert de sector te laat te zijn in de administratieve procedure die moet doorlopen worden.

Meer informatie

Thema's: