Menu

Terug naar Onderwerp >Sectorgids autocontrole voor de tuinbouwproductie goedgekeurd

Sectorgids autocontrole voor de tuinbouwproductie goedgekeurdTerug naar Onderwerp >


Op 20 juli 2012 werd de sectorgids G-040 Autocontrole voor de Niet-Eetbare Tuinbouwproductie
offi cieel goedgekeurd. Deze sectorgids, beter bekend als de “sectorgids sierteelt”, kan gezien
worden als het sluitstuk van het ganse sectorgidsverhaal in de land- en tuinbouw. Het is nu aan
de tuinbouwers van niet eetbare gewassen (boomtelers, bloemisten, snijbloemtelers …) om voor
hun eigen bedrijf uit te maken of ze al dan niet in het sectorverhaal te stappen.

Lees het artikel dat verscheen in Sierteelt&Groenvoorziening: Sectorgids_SG13_15082012.pdf