Menu

Terug naar Onderwerp >Sectorgids sierteelt goedgekeurd

Sectorgids sierteelt goedgekeurdTerug naar Onderwerp >


Op 20 juli ll. is de sectorgids G-040 Autocontrole voor de Niet-Eetbare Tuinbouwproductie offi cieel
goedgekeurd. Het offi ciële bericht van Vegaplan (*) hierover publiceerden wij in het nummer van
15 augustus. Om de leden vertrouwd te maken met dit voorschriftendocument geven wij een
overzicht van hoe het werken met de sectorgids praktisch werd voorbereid en hoe het wordt
georganiseerd.

In Sierteelt&Groenvoorziening verscheen volgend artikel: Sectorgids_SG14_01092012.pdf