Menu

Terug naar Onderwerp >Wedstrijdreglement

WedstrijdreglementTerug naar Onderwerp >


         

Editie 2015


1. De internationale sierteeltcompetitie “Grower of the Year” is een organisatie van de AIPH (International Association of Horticultural Producers) in samenwerking met het internationaal vaktijdschrift voor sierteelt FloraCulture International (FCI). De sierteeltvakorganisaties die lid zijn van de AIPH organiseren in hun land een eigen competitie. De nationale winnaars daarvan stromen door naar de grote finale tijdens de jaarlijkse AIPH-meeting in februari.

2. In België wordt de wedstrijd georganiseerd door AVBS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Denen 157, 9080 Lochristi.

3. De wedstrijd heeft tot doel het verkiezen van de sierteler die/het sierteeltbedrijf dat op alle vooropgestelde criteria globaal het best scoort en zodoende als ambassadeur voor de Vlaamse en Belgische sierteeltsector in binnen- en buitenland kan optreden. De winnaar kan van deze titel gebruik maken om er zijn eigen bedrijf mee ‘in the picture’ te zetten. Er wordt van hem ook verwacht dat hij deze titel aanwendt om de sierteeltsector in het buitenland te profileren en zodoende meewerkt aan het imago van de Vlaamse en Belgische sierteeltsector.

4. De wedstrijd staat open voor alle sierteeltbedrijven met hoofdvestiging op Belgisch grondgebied en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Aangezien deze internationale wedstrijd georganiseerd wordt voor AIPH-leden dienen de Belgische kandidaten ook lid te zijn van AVBS.

5. Als kandidaten komen in aanmerking: sierteeltbedrijven met als hoofdactiviteit het telen van sierteeltproducten, zijnde binnen- en/of buitenplanten, zoals, maar niet beperkt tot, snijbloemen, kamerplanten, bol- of knolgewassen, eenjarigen, tweejarigen, vaste planten, sierheesters of andere boomkwekerijproducten.

6. De titelhouder kan gedurende een periode van 3 jaar na het behalen van de titel niet opnieuw deelnemen; de runner-ups kunnen zich wel opnieuw inschrijven.

7. Kandidaten dienen zich tegen uiterlijk 1 juni via het inschrijvingsformulier op deze site te registreren. Na registratie ontvangen zij het deelnemingsdossier waarin wordt gepeild naar hun deskundigheid op het vlak van:
     - visie en managementcapaciteiten;
     - marktkennis;
     - zin voor innovativiteit en performantie;
     - oog voor duurzaamheid;
     - een doordacht personeelsbeleid.

8. Kandidaten kunnen zichzelf nomineren of door een derde genomineerd worden. In dit laatste geval dienen de kandidaten de nominatie te aanvaarden.

9. De kandidaten worden verondersteld een kwalitatief hoogstaand sierteeltproduct af te leveren. Het bedrijf moet voldoen aan alle hedendaagse vereisten inzake duurzaamheid en een goed beleid voeren zodat de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd is.

10. De bedrijfsstrategie en de werkwijze zijn gebaseerd op een weldoordachte visie. Er is voldoende marktkennis in het bedrijf aanwezig zodat er heel marktgericht geproduceerd wordt. Er is ook een doordacht personeelsbeleid.

11. Verdere pluspunten kunnen gescoord worden door een kandidaat-bedrijf waar rekening gehouden wordt met:
     - milieu (duurzaamheid);
     - energie (energiebesparende maatregelen);
     - automatisering en registratie;
     - klimaatcontrole (vochtgehalte);
     - CO₂-gebruik;
     - gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijding;
     - innovatieve teelttechnieken;
     - nieuwigheden.

12. De jury wordt samengesteld uit vakmensen met expertise op het vlak van:
     - plantenkennis en teelttechnieken;
     - HR-management;
     - marketing en economie;
     - Innovatie;
     - bedrijfsbeleid.
De jury wordt voorgezeten door een lid van de organiserende vereniging AVBS. Deze vertegenwoordiger heeft geen stemrecht en ook geen beslissingsrecht. Zijn taak bestaat erin de jury te begeleiden en de wedstrijd te superviseren.

13. De jury maakt een eerste selectie op basis van een gemotiveerd dossier (algemene vraag en vragen 1 tot 10 op basis van de hierboven gegeven criteria) ingediend door de kandidaat-bedrijven. Op basis van de ingediende dossiers worden 3 laureaten geselecteerd.

De beoordeling gebeurt met een puntentelling als volgt:
- Op de algemene vragen A en B wordt een score toegekend tussen 0 en 10, waarbij 0 zwak is en 10 voorbeeldig op elk vlak. Alle gradaties tussenin gaan vanaf 0 tot 10 in stijgende lijn.
- Voor de overige vragen (vraag 1 t.e.m. 10) wordt door ieder jurylid een score toegekend tussen 0 en 4, waarbij 0 zwak is en 4 zeer goed. Alle gradaties tussenin gaan vanaf 0 tot 4 in stijgende lijn.
- Indien een specifiek jurylid echter een score moet toekennen in zijn/haar specifiek vakgebied mag hij/zij een score toekennen tussen 0 en 8, waarbij 0 zwak is en 8 zeer goed. Alle gradaties tussenin gaan vanaf 0 tot 8 in stijgende lijn.

Deze vakgebieden zijn als volgt over de vragen verdeeld:

  • visie en managementcapaciteiten: vragen 1 en 2;
  • marktkennis: vragen 3 en 4;
  • innovativiteit en performantie: vragen 5 en 6;
  • duurzaamheid: vragen 7 en 8;
  • personeelsbeleid: vragen 9 en 10.

14. In een tweede fase wordt een bezoek gebracht aan de 3 laureaatbedrijven. Voor de bedrijfsbezoeken wordt 1 volledige dag uitgetrokken. De jurering gebeurt op basis van een checklist met 10 checkpoints (per vakgebied). Ieder jurylid kan hierbij een score toekennen tussen 0 en 10 en kan op dat moment ook nog opmerkelijke feiten noteren. In geval van een ex-aequo zal op basis van alle ter beschikking gestelde gegevens (op basis van de neergeschreven opmerkingen) in gezamenlijk overleg de uiteindelijke winnaar geselecteerd worden.

15. De Belgische laureaten en de uiteindelijke winnaar worden bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van AVBS waarop een 300 genodigden en collega-siertelers aanwezig zijn. De winnaar wordt beloond met een cheque ter waarde van €500 en zal op kosten van de AIPH uitgenodigd worden naar het gastland dat in 2016 het internationale AIPH-congres organiseert, om er deel te nemen aan de internationale wedstrijd. De titel “Sierteler van het Jaar” zal de winnaar ook de nodige persaandacht bezorgen. Ook het vakblad van de organiserende vereniging AVBS, m.n. “Sierteelt & Groenvoorziening” zal aandacht besteden aan de winnaar.
De 2 runner-ups krijgen een geschenk aangeboden en zullen ook in het vakblad van de organiserende vereniging AVBS, aan het woord komen.

16. Het winnend bedrijf wordt uitgenodigd door de AIPH om zijn land te vertegenwoordigen op de internationale competitie “Grower of the Year”, georganiseerd door AIPH en FCI.

17. De beoordeling op internationaal vlak gebeurt door een internationale jury die samengesteld wordt door de AIPH/FCI. Deze jury zal een vergelijkbare werkwijze hanteren als de nationale jury’s en de bedrijven screenen op de verschillende criteria.
Naast de “Grower of the Year”-trofee (gouden, zilveren of bronzen roos), zal de winnaar de gelegenheid krijgen zich in het gerenommeerde internationale sierteeltvakblad “FloraCulture International” in het buitenland voor te stellen.