Menu

Terug naar Onderwerp >Strengere maatregelen voor focusbedrijven

Strengere maatregelen voor focusbedrijvenTerug naar Onderwerp >


In het kader van een gebiedsgerichte aanpak zullen bedrijven die met meer dan 50% van hun areaal in focusgebied liggen, aangeduid worden als focusbedrijf. Hetzelfde is mogelijk voor bedrijven buiten  focusgebied als er een aanzienlijke overschrijding van het nitraatresidu in het najaar werd gemeten. Voor deze bedrijven gelden er strengere drempelwaarden voor het nitraatresidu (waardoor die dus gemakkelijker  overschreden kunnen worden) en een korter bemestingsseizoen. Focusbedrijven die aantonen dat hun individuele bedrijfsvoering geen verhoogd risico op nitraatverliezen inhoudt, kunnen vrijgesteld worden van deze bijkomende maatregelen.