Menu

Strikte vrijstellingen voor landbouwtractoren

Terug naar Onderwerp >

Strikte vrijstellingen voor landbouwtractorenTerug naar Onderwerp >

Voor Boerenbond was een uitzondering voor landbouwvoertuigen de prioriteit. Deze vrijstelling werd decretaal verankerd voor ‘voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die in België slechts in beperkte mate op de openbare weg gebruikt worden en die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwwerkzaamheden.’ Essentieel is dus een dubbel criterium: landbouwvoertuigen én uitsluitend landbouwgebruik. Tractoren die gebruikt worden voor wegenwerken, voor tuinaanleg, of die gebruikt worden voor landbouw en andere doeleinden (bijvoorbeeld grondverzet) vallen dus niet onder deze vrijstelling. Ook vrachtwagens die uitsluitend gebruikt worden om groenten en fruit naar de veiling te brengen, vallen niet onder de vrijstelling.

Het decreet dat de kilometerheffing invoert, bepaalt duidelijk dat de vrijstelling aangevraagd moet worden vóór het begin van de belastbare periode, dus vóór 1 april 2016. Verder stelt het decreet dat de voertuigen uitsluitend gebruikt mogen worden voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwwerkzaamheden en dat ze slechts in beperkte mate de openbare weg mogen gebruiken. De klemtoon ligt hier op het begrip ‘uitsluitend’. 

De Vlaamse Belastingdienst moet de betrokken regeling uitvoeren. Hij stelt nu al een onlineformulier te beschikking waarmee de houder van het voertuig de vrijstelling kan aanvragen. Zo spoedig mogelijk zal hij ook een papieren aanvraagformulier ter beschikking stellen, zodat je de vrijstelling zowel online als op papier kunt aanvragen.

Deze vrijstelling is slechts eenmalig. Zolang je aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet – en je de tractor dus uitsluitend voor landbouwactiviteiten gebruikt – hoef je niets meer te doen. Na verwerking van de aanvraag ontvangt de houder van het voertuig een document met de bevestiging dat het voertuig niet onderworpen is aan de kilometerheffing. Dit document bewaar je het best bij je andere autopapieren.

Aangezien de houder van het voertuig hier een voordeel geniet, zijn voertuig is namelijk niet onderworpen aan de heffing, moet hij dat expliciet meedelen. Op die manier beschikt de Vlaamse overheid over een databank van alle landbouwvoertuigen die beperkt gebruik maken van de openbare weg en uitsluitend ingezet worden voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten en visserij. Het nadeel is dat elk houder van een voertuig die de vrijstelling wil genieten, dat zelf moeten aanvragen.

De Vlaamse Belastingdienst vraagt slechts een beperkt aantal gegevens op: naam, rijksregisternummer of KBO-nummer, adresgegevens, nummerplaat van het voertuig en de aard van het voertuig. Daarnaast vraagt de Vlaamse Belastingdienst wel twee foto’s (voor- en zijaanzicht) om de aard van het voertuig te kunnen vaststellen. Dit geldt voor alle voertuigen die de vrijstelling willen genieten (bijvoorbeeld ook brandweervoertuigen en de burgerbescherming).

Je kunt de vrijstelling nu al online aanvragen via deze link.

Via deze link kan je het formulier downloaden om je vrijstelling aan te vragen (enkel voor leden).