Menu

StudentenTerug naar Onderwerp >

Stap voor stap schermen die je kunnen helpen bij het aangeven van studenten in Dimona (pdf).
 

Een student kan voor 475 uren tewerkgesteld worden op een tuinbouwbedrijf met een studentenovereenkomst (= jobstudent). Daarnaast kan deze student ook tewerkgesteld worden als seizoenarbeider met gelegenheidsformulier. Je kan beide systemen combineren zoals je zelf wil. Het loon van een minderjarige student seizoenarbeider wordt, in tegenstelling tot wat je verwacht, berekend op het loon van een vaste werknemer. Het loon van een minderjarige student is dus hetzelfde, ongeacht het statuut, en wordt berekend op het loon van een ongeschoolde vaste werknemer volgens onderstaande percentages:

  • maal 70% voor 15- en 16-jarigen
  • maal 85% voor 17-jarigen

Voor meerderjarige studenten hangt het loon wel af van het statuut. Voor een jobstudent is dit het loon van een ongeschoolde vaste werknemer. Voor een meerderjarige student die ingeschreven wordt als seizoenarbeider geldt het loon van een seizoenarbeider.

De volledige tabel met een overzicht van de lonen vind je hier.

Voor de RSZ-bijdrage is er wel een gunstige maatregel. Die is in beide gevallen gelijk aan die van de seizoenarbeider op basis van het forfaitaire dagloon. Bij een studentenovereenkomst moet de werkgever enkel een solidariteitsbijdrage van 5,42% betalen. De student zelf betaalt 2,71% van zijn brutoloon.

Wanneer je een student tewerkstelt ben je altijd verplicht om een contract op te stellen. Bij 'nuttige documenten en formulieren' vind je een voorbeeldcontract voor studenten die je aan het werk zet.

Hieronder vind je:

Student in de tuinbouw

Voorbeeld 1

De student werkt 475 uren in het weekend bij een lokale bakker. De student kan daarna nog 65 dagen werken in de tuinbouw als seizoenarbeider met gelegendheidsformulier. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.

Voorbeeld 2

De student werkt 400 uren in het weekend bij een lokale bakker. De student wil daarna ook nog werken in de tuinbouw. Er zijn nu twee mogelijkheden. 

1. De student werkt nog 75 uren als student en dus gelden de solidariteitsbijdragen op het loon. Hij krijgt het loon van een reguliere arbeider volgens zijn leeftijd. Achteraf kan hij nog 65 dagen werken als seizoenarbeider.  Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.

2. De student start direct als seizoenarbeider en kan 65 dagen werken met het gelegendheidsdocument. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon. De resterende 75 uren als student kan hij nog bij een andere werkgever gebruiken. 

Voorbeeld 3

De student werkt 475 uren in de tuinbouw als student en dus gelden de solidariteitsbijdragen op het loon. Hij krijgt het loon van een reguliere arbeider volgens zijn leeftijd. De student kan daarna nog 65  extra dagen werken in de tuinbouw als seizoenarbeider met gelegenheidsformulier. Het loon is dat van een seizoenarbeider en de werkgever betaalt de RSZ-bijdragen voor seizoenarbeid op basis van het forfaitair dagloon.
 

Studenten recruteren

Je kan altijd proberen om zelf studenten aan te trekken naar je bedrijf. Zo hebben de studentenplatformen van verschillende scholen de mogelijkheid om er vacatures te plaatsen. Zo komt je vacature direct terecht bij de bron! Hieronder vind je enkele links naar die platformen:
 
Wil je graag reclame maken op je eigen facebookpagina? Dan hebben wij wat beeldmateriaal dan je daarvoor kan gebruiken. Meer informatie vind je hier