Menu

Tien punten om coronaveilig te werken

Terug naar Onderwerp >

Tien punten om coronaveilig te werkenTerug naar Onderwerp >

Boerenbond en AVBS stelden een tienpuntenplan op dat je op weg helpt met alle coronamaatregelen in de sierteelt en boomkwekerij . Zo zetten we samen maximaal in op veiligheid en preventie.

 

 

 

 

1. Vul het Passenger Locator Form op voorhand in

De seizoenwerknemers die naar België komen en het vast personeel dat van een reis terugkeert, vullen vooraf het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in. Dit kan online of op papier. Boerenbond en AVBS zorgden ook voor een vertaling van het document, zodat werknemers een hulp hebben om het formulier in te vullen.

OPGELET: het formulier moet in het Frans, Nederlands of Engels aan de overheid bezorgd worden. Als werkgever heb je de plicht om te verifiëren of dit formulier effectief werd ingevuld. Je kan eventueel voor elke werknemer een versie afprinten op jouw bedrijf.

Op basis van het online ingevulde PLF zal een sms gestuurd worden waarin wordt gemeld of de werknemer al dan niet in quarantaine moet gaan en/of getest MOET worden. Werknemers die geen SMS krijgen binnen de 48 uur na het invullen van het PLF-document, moeten in principe in quarantaine gaan en moeten ook verplicht getest worden. Het vooraf invullen van het PLF-document en van de zelfevaluatie is dus zeer belangrijk. De beoordeling van wat de werknemer ingevuld heeft op het PLF-document gebeurt strikter dan voorheen.
Vul je het PLF in op papier, dan volgt geen SMS en moet de werknemer tien dagen in quarantaine en dan zal er ook een test noodzakelijk zijn.


2. Quarantaine versus isolatie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die positief zijn bevonden voor Covid-19 en mensen die nog geen positieve test hebben afgelegd.

Wie positief test, moet voor minstens zeven dagen in isolatie. Dit betekent dat je je volledig moet afzonderen en dat er niet kan gewerkt worden. Je mag het huis niet verlaten en er mag geen bezoek komen.

Wie nog geen positieve test heeft afgelegd maar zich wel ziek voelt, wie een hoog-risico contact heeft gehad met een persoon die Corona heeft, wie uit een rode zone komt of wie een sms gekregen heeft na het invullen van het PLF-document, moet in quarantaine. Na zeven dagen moet je een test laten afnemen. Tijdens de quarantaine blijf je zo veel mogelijk afgezonderd van andere mensen. Je mag werken als dit kan afgezonderd van de andere werknemers en voor zover alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Je mag ook naar de supermarkt of apotheker.


3. Werknemers uit een rode zone of die een SMS kregen, worden getest

In de media zijn berichten gepubliceerd dat seizoenwerknemers die uit Midden-Europa komen een negatieve Covid-test moeten kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur vooraleer zij naar België kunnen komen. Dit geldt evenwel alleen voor werknemers die naar België komen met het openbaar vervoer. Dit geldt NIET voor iemand die met de wagen naar België zou komen. Een seizoenwerknemer kan dus nog altijd naar ons land komen zonder dat hij in zijn/haar land getest is.

Seizoenwerknemers die uit een rode zone komen, moeten IN PRINCIPE tien dagen in quarantaine en worden op de zevende dag getest. Wanneer uit het ingevulde PLF-document blijkt dat de werknemer geen risicogedrag gehad heeft, zal er een sms verstuurd worden waarin wordt meegedeeld dat quarantaine niet hoeft en dat ook een Covid-test niet vereist is. Werknemers die naar aanleiding van het ingevulde PLF-document een SMS krijgen dat zij moeten getest worden, moeten daar ook gevolg aan geven. De Covid-test kan ten vroegste vanaf de zevende dag van de quarantaine worden uitgevoerd. Als de test negatief is, mag de quarantaine gestopt worden en dit van zodra het resultaat van de test gekend is. Is de test positief, dan moet de seizoenwerknemer gedurende zeven dagen in isolatie. In afwachting van het resultaat van de test mogen de betrokken seizoenwerknemers in quarantaine werken. De testen worden afgenomen in een testcentrum in uw regio. Een afspraak maken kan online aan de hand van de code die je gekregen hebt in de sms. Het resultaat van de testen is gekend binnen de 24 uur. Seizoenwerknemers die uit een groene of oranje zone komen, moeten niet in quarantaine en moeten niet getest worden.

Deze regels gelden tot 15 januari 2021.
Er zal in de toekomst een onderscheid gemaakt worden tussen verplaatsingen die gebeuren om beroepsredenen en andere verplaatsingen (bvb. omwille van verlof).
Er komen ook bijzondere regels voor de seizoenregeling in de land- en tuinbouw.


4. Registreer je werknemers

Het Ministerieel Besluit houdende coronamaatregelen verplicht je om een register bij te houden van al jouw (seizoen)arbeiders. Dit register kan je op de computer bijhouden en moet je niet doorsturen, maar ter beschikking houden bij controles. Indien er een besmetting is, kan men meteen achterhalen met wie de persoon in contact is geweest. De volgende gegevens dien je bij te houden:

  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer (of bisnummer)
  • Verblijfplaats van de seizoenarbeider gedurende de tewerkstelling in België
  • Gsm-nummer werknemer
  • Aanduiding van de personen waarmee de werknemer in België samenwerkt

Deze gegevens moet je 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden vernietigen.


5. Dagelijkse temperatuurmetingen aangeraden

Volgens de CAO opgesteld in het paritair comité voor de tuinbouw kan je een dagelijkse temperatuurmeting doen bij je werknemers. Wij raden dit ook ten strengste aan om een besmetting op je bedrijf snel te kunnen opsporen. De metingen kan je bijhouden op dit formulier. Bij een afwijking wordt er contact opgenomen met de huisarts, de arbeidsgeneesheer of een lokale instantie die medische interventies kan doen. Deze kunnen overgaan tot een Covid-19 test.
Indien je werknemer niet gewillig is om de temperatuurmeting te laten doen, kan je het document laten ondertekenen waarbij hij/zij instemt met de periodieke temperatuurmetingen (beschikbaar in verschillende talen) zoals voorzien in de CAO van het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf.


6. Volg de checklists voor Corona-veilig werken

Als werkgever ben je bij de organisatie van het werk en ook in verband met de inrichting van de huisvesting verplicht de checklists (fiches) toe te passen die opgesteld zijn in het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf. Deze lijsten worden ook door de inspectiediensten gebruikt op het moment van controle. Ten behoeve van de seizoenwerknemers worden de affiches(beschikbaar in acht talen) op het bedrijf gehanteerd. De huisvesting voldoet aan de voorwaarden van het decreet inzake huisvesting van seizoenpersoneel. Ondertussen is er ook een verkorte checklist die door de inspectiediensten wordt gehanteerd.

7. Doe verplaatsingen zo veilig mogelijk

Voor verplaatsingen geldt in de regel maximum twee personen per voertuig. Werknemers die samen in dezelfde bubbel logeren en die een 3TER document hebben met dezelfde verblijfplaats, kunnen gezamenlijk de verplaatsingen doen naar en van de plantage. De veiligheidsfiches worden ten allen tijde gerespecteerd.


8. Mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor seizoenarbeiders in quarantaine

De regering heeft op vraag van Boerenbond en AVBS beslist dat seizoenwerknemers die tijdelijk in isolatie of quarantaine moeten blijven, in aanmerking komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dankzij deze maatregel hebben de seizoenwerknemers ook tijdens de isolatie of quarantaine een vervangingsinkomen. Vermits het over een schorsing gaat, bestaat het arbeidscontract nog en zullen de dagen van quarantaine ook op de plukkaart moeten aangeduid worden. Er zal ook voor deze dagen een Dimona Quarantaine (QUA) moeten gedaan worden. Aanvankelijk kon er alleen een uitkering tijdelijke werkloosheid worden toegekend als er eerst een positieve Covid-test was afgenomen. Die voorwaarde geldt nu niet meer. Voor meer informatie neem je best contact op met je sociaal secretariaat of je tuinbouwconsulent.


9. Terugbetaling Covid-testen

Alle Covid-testen die in de afgelopen maanden afgenomen zijn en die in de komende periode nog afgenomen zullen worden, worden terugbetaald. Dit gebeurt ofwel door het RIZIV, ofwel door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de tuinbouw. Afhankelijk van jouw specifieke situatie zal je een aantal administratieve stappen moeten ondernemen. Ontdek hier wat je moet doen.

10. Sneltesten

De overheid reserveerde enkele sneltests om te kunnen inzetten in cruciale sectoren. Enkele hiervan worden ook gereserveerd voor de land- en tuinbouw. Voorlopig zijn deze wel nog niet beschikbaar.
Op de private markt circuleren er ondertussen wel verschillende zelftests. Wees voorzichtig, want deze zijn voorlopig niet wettelijk. Er moet best ook altijd contact worden opgenomen met een geneesheer in dit verband. Daarnaast zijn ook niet alle zelftests even accuraat. Bij mensen met symptomen zijn snelle antigeentests (op basis van een vingerprik) wel betrouwbaar, voor mensen zonder symptomen niet. Op zelftests op basis van speekselstalen moet een PCR-test worden uitgevoerd voor je een duidelijk resultaat krijgt. Deze kan je dus zeker niet thuis gebruiken. Meer informatie kan je terug vinden op de info-coronavirus website.