Menu

Tijdelijk werklozen

Terug naar Onderwerp >

Tijdelijk werklozenTerug naar Onderwerp >

Is het voor tijdelijk werklozen interessant om in tuinbouw te werken?

Tijdelijk werklozen uit andere sectoren kunnen werken in de land- en tuinbouw met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Ook wie een leefloon ontvangt, kan met behoud van 100% van zijn uitkering, ingezet worden in het seizoen. Deze mogelijkheid loopt tot 31 maart 2021. Is het wel interessant voor deze personen om in de land- of tuinbouw te werken? Sommigen vrezen dat zij minder zullen verdienen dan voordien of dat alles zal wegbelast worden. We geven in deze bijdrage twee voorbeelden. We vetrekken telkens van een werknemer die gehuwd is met twee kinderen. Er zijn twee inkomens in het gezin. De werknemer wordt tijdelijk werkloos in een andere onderneming en wil tijdelijk komen werken als seizoenwerknemer in de tuinbouw. We kijken na wat de impact is op het netto-inkomen. In de voorbeelden gaan we ervan uit dat iemand voltijds komt werken. Dat kan ook voor enkele dagen per week.

Uurloon van 17 euro

De werknemer die bruto 17 euro/uur verdient in zijn normale job, heeft een bruto maandloon van 2805 euro. Dit betekent 1965,97 euro netto per maand. Wanneer hij tijdelijk werkloos wordt, valt hij terug op 70% van een geplafonneerd loon van 2754,88 euro. Er zijn per maand 26 daguitkeringen. Dit betekent een bruto uitkering werkloosheid van 1928,42 euro per maand. De RVA betaalt een supplement van 5,63 euro per dag: 146,38 euro. De totale uitkering, aangevuld met de aanvulling, bedraagt 2074,80 euro. Er is een bedrijfsvoorheffing van 26,75%. Er blijft dus netto 1520 euro over. Wanneer deze persoon ervoor opteert om te werken in de seizoenregeling behoudt hij 75% van de daguitkering werkloosheid en van de aanvulling. Dit betekent bruto 1556,11 euro en na aftrek van de bedrijfsvoorheffing van 26,75%: 1139,85 euro netto. Daarnaast ontvangt hij het uurloon van bijvoorbeeld de groente- of fruitteelt: 9,26 euro bruto. Dit is bruto 1527,90 euro. Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing van 11,11% betekent dit per maand 1358,15 euro. Op dit inkomen zal wellicht nog een deel belasting moeten worden betaald, bijvoorbeeld 14%: dit is 213,91 euro. Het nettoloon wordt dan: 1144,24 euro. Dit nettoloon opgeteld bij de uitkering werkloosheid van 1139,85 euro, betekent een totaal netto-inkomen van 2284,09 euro. In zijn job verdiende hij netto 1965,97 euro!

Uurloon van 13 euro

Een werknemer met een uurloon van 13 euro per uur heeft netto 1754,85 euro per maand. Wanneer die tijdelijk werkloos is en gaat werken in de fruit- of groenteteelt ontvangt hij ook het loon van de tuinbouw 9,26 euro/uur. We nemen hetzelfde nettoloon van 1358,15 euro met 10% extra belastingen. Dit wordt dan 1205,36 euro netto. Hij behoudt ook 75% van de uitkering werkloosheid en van de aanvulling. Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing van 26,75% is dit netto: 903,45 euro. Met zijn loon van tuinbouw daarbij is dit in totaal 2108,81 euro netto. Hij houdt dus ook meer over dan in zijn job.