Menu

Terug naar Onderwerp >Toekenning van nieuwe betalingsrechten

Toekenning van nieuwe betalingsrechtenTerug naar Onderwerp >


Ga je akkoord met de toegekende referentiegegevens en er heeft op jouw bedrijf geen bedrijfsovername plaatsgevonden na 22 april 2013, dan hoef je voorlopig niets te ondernemen.

Je zult uiteindelijk een aanvraag tot definitieve toekenning van de nieuwe betalingsrechten moeten indienen, maar die zit vervat in de verzamelaanvraag van 2015. Als je uiterlijk op 21 april je verzamelaanvraag indient en hierin aanvinkt dat je betalingsrechten wenst, word je in het najaar van 2015 op de hoogte gebracht van je nieuwe betalingsrechten.