Menu

Transparantie verbreden via certificaten

Terug naar Onderwerp >

Transparantie verbreden via certificatenTerug naar Onderwerp >

De jaarwisseling is voor velen een tijd van reflectie. 2020 is voor velen een jaar om zo snel mogelijk te klasseren. Toch zijn enkele belangrijke lessen te leren, zoals dat de sierteeltsector een zeer weerbare sector is. Dat is te danken aan de inventiviteit van onze kwekers en handelaars. Daarnaast worden digitalisering en duurzaam telen meer en meer de norm in plaats van verre toekomstmuziek.

 

Verschillende spelers in de sierteeltsector engageren zich dan ook en hebben verduurzaming als één van hun goede voornemens gekozen. Certificatie speelt hierin een belangrijke rol. Die laat een teler toe om aan de hand van certificaten transparant en traceerbaar zijn doelstellingen te representeren naar de vragende markt, overheid en maatschappij. Dit artikel beschrijft de voornaamste certificaten binnen de sierteeltsector en hun belangrijkste ontwikkelingen voor het komende jaar.

Vegaplan Standaard NET

Dit wettelijk certificaat is in het leven geroepen als een administratieve vereenvoudiging. Vegaplan NET combineert vier wettelijke sectorgidsen in één driejaarlijkse audit. Dit zijn G040 module D (productie sierteelt) en G043 (handel sierteelt), die gecontroleerd worden door het FAVV. En verder ook de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (EG-kwaliteit) en de IPM-checklist sierteelt opgedragen door de gewestelijke overheid. Vele telers hebben in de zomer van 2020 een brief gekregen van de Vlaamse overheid dat ze verplicht zijn om aan te sluiten bij een erkende Onafhankelijke Controle Instelling (OCI), zoals CKCert of Certalent. Omdat Vegaplan NET wordt geaudit door dezelfde OCI’s, betekent dit dat het verwerven van Vegaplan NET gelijk staat met het in orde zijn met deze maatregelen. Zo voorkom je sancties. Het behalen van het certificaat resulteert ook in verminderde inspectiefrequenties door het FAVV. Dit bespaart je tijd en controlekosten. Daar komt nog een verlaging van de jaarlijkse FAVV-heffing bovenop.

Milieucertificaten

Milieucertificaten met de daaraan gekoppelde monitoringsoftware worden verplicht voor telers om te mogen handelen via Royal FloraHolland (RFH), de grootste wereldwijde marktplaats binnen de sierteelt. Belgische telers hebben van RFH 1 juli 2021 en 1 juli 2022 als deadlines gekregen om respectievelijk te starten met milieuregistratie en een milieucertificaat te bezitten. Voor telers met een omzet lager dan 50.000 euro per jaar verschuiven de deadlines met 6 maanden naar respectievelijk 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Uitstel is echter geen afstel.

Het MPS ABC is het bekendste milieucertificaat. Je kan het verkrijgen nadat je een jaar lang het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en water registreerde. Dit verklaart het jaar verschil tussen de deadlines voor starten met registreren en behalen van het certificaat. In juni 2020 lanceerde MPS ABC in België hun nieuwe registratiesysteem. Daarbij werd overgestapt naar een toepassingsregistratie in plaats van een maandelijkse registratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voor het eerste jaar van MPS ABC betalen nieuwe leden 290 euro. De jaren daarop betaalt de teler een certificeringstarief van 700 euro, met een hectaretoeslag van 100 tot 1500 euro.

GlobalG.A.P. heeft het IDA-milieucertificaat ontwikkeld, dat in België verwacht wordt in het voorjaar van 2021. Telers kunnen het IDA-certificaat behalen om zich in orde te stellen voor RFH. Dit is dus een alternatief voor MPS ABC. IDA is een samenwerking tussen GlobalG.A.P. en Greenlin-Qdata. GlobalG.A.P. ontwikkelt de milieucertificering, terwijl GreenlinQdata zal instaan voor de milieuregistratie. IDA is zowel losstaand verkrijgbaar of als uitbreiding op het GlobalG.A.P. certificaat. Het GlobalG.A.P. certificaat zelf heeft de ambitie om een internationale standaard voor goede landbouwpraktijken te creëren. De focus van het certificaat ligt op traceerbaarheid, veiligheid, hygiëne en milieu, door het verbeteren van management en productiemethoden
aan de hand van een handboek. Een nieuwe versie van dit certificaat wordt verwacht in 2022. Deze versie zal meer op maat gemaakt zijn voor de sierteeltsector.

Meer en meer telers engageren zich om zich te laten certificeren en zo te laten zien dat ze duurzaam bezig zijn.
Deze trend is waarneembaar in onze buurlanden en het is enkel een kwestie van tijd dat dit ook de norm wordt  bij ons. Het is beter een proactieve houding aan te nemen dan achter de feiten aan te lopen. Zo voorkom je mogelijk inkomstenverlies en ben je voorbereid op een markt die enkel maar veeleisender wordt.