Menu

Transportkosten

Terug naar Onderwerp >

TransportkostenTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Je aardgasfactuur kan geld opleveren
Minder uit dit onderwerp

De transportkosten op de factuur worden bepaald door parameters (Entrykost, HP, MP, DPRS en ODO kosten) die afhankelijk zijn van je regio van afname (GOS-punten genaamd). Afhankelijk van het verbruik wordt een bedrijf verdeeld op basis van de capaciteit:

  • Telegemeten afnemers
  • Industriele afnemers > 150 MWh/jaar
  • Industriële afnemers < 150 MWh/jaar
  • Residentiële afnemers

Op basis van de regio waar een bedrijf gelokaliseerd is en de capaciteit, kunnen de transportkosten berekend worden. Deze kosten variëren tussen 29 en 30 euro/Nm³/h op jaarbasis. Ieder vergelijkbaar bedrijf, gelegen in eenzelfde GOS-punt en ingedeeld in dezelfde capaciteit, zal vergelijkbare transportkosten betalen.

Veranderen van leverancier heeft geen invloed op de transportkosten.