Menu

Terug naar Onderwerp >Transportkosten

TransportkostenTerug naar Onderwerp >


De transportkosten op de factuur worden bepaald door parameters (Entrykost, HP, MP, DPRS en ODO kosten) die afhankelijk zijn van je regio van afname (GOS-punten genaamd). Afhankelijk van het verbruik wordt een bedrijf verdeeld op basis van de capaciteit:

  • Telegemeten afnemers
  • Industriele afnemers > 150 MWh/jaar
  • Industriële afnemers < 150 MWh/jaar
  • Residentiële afnemers

Op basis van de regio waar een bedrijf gelokaliseerd is en de capaciteit, kunnen de transportkosten berekend worden. Deze kosten variëren tussen 29 en 30 euro/Nm³/h op jaarbasis. Ieder vergelijkbaar bedrijf, gelegen in eenzelfde GOS-punt en ingedeeld in dezelfde capaciteit, zal vergelijkbare transportkosten betalen.

Veranderen van leverancier heeft geen invloed op de transportkosten.