Menu

Tweestrijd tussen maatwerk en ‘keep it simple’

Terug naar Onderwerp >

Tweestrijd tussen maatwerk en ‘keep it simple’Terug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Brede weersverzekering in de sierteelt
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
31 maart 2021

2021 is het tweede jaar waarin het mogelijk is om een erkende brede weersverzekering af te sluiten en hiervoor steun te krijgen van de Vlaamse overheid. AVBS is in overleg gegaan met verschillende verzekeraars en rekent op meer aandacht voor een weersverzekering op maat van onze sierteeltproducten. Bij de opmaak van een verzekering is het belangrijk om als teler een aantal aandachtspunten in het achterhoofd te houden. 

 

ind 2020 werden de verzekeraars bekendgemaakt die door het departement Landbouw en Visserij erkend zijn voor het afsluiten van een brede weersverzekering die in aanmerking komt voor een subsidie. Intussen heeft AVBS overleg gehad met een aantal van deze verzekeraars, om specifieke aandachtspunten over de sierteeltsector te formuleren en zo tot haalbare voorstellen te komen voor de sector. De brede weersverzekering in de sierteelt is een tweestrijd tussen maatwerk en ‘keep it simple’. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat een brede weersverzekering een zaak is om op terug te vallen in extreme omstandigheden en in (uiterste) nood. Ter opfrissing, de brede weersverzekering is voorzien voor schade aan teelten ten gevolge van vorst, storm, hagel, droogte, sneeuw- of ijsdruk of hevige regenval. Hier volgen een aantal aandachtspunten die kunnen helpen bij het onderhandelen van de juiste polis.

Diversiteit van de teelten

De sierteelt- en boomkwekerijsector kenmerkt zich als een enorm diverse sector. Dit geldt zowel tussen de bedrijven, want er zijn heel veel verschillende types bedrijven te definiëren, maar ook binnen één bedrijf. Er zijn bedrijven die teelt in volle grond combineren met containerteelten. Op één bedrijf kunnen er ook veel verschillende soorten planten aanwezig zijn, gedifferentieerd door verschillende botanische soorten als met verschillende potmaten. Probeer met deze diversiteit op jouw bedrijf in grote lijnen rekening te houden, maar ga hier niet te ver in. Dat zou de verzekeringspolis te complex maken en de werkbaarheid ervan niet ten goede komen.

Te verzekeren waarde

Die diversiteit in teelten en planten vertaalt zich in de te verzekeren waarde. De productiewaarde in onze sector kan variëren van 2,5 euro/m² tot zeker 60 euro/m² en alles daartussen. Dat zijn zeer uiteenlopende cijfers. Bij de opmaak van een verzekering is het zeer belangrijk om tot een bedrag te komen dat een realistisch beeld geeft voor jouw planten en teeltsysteem. Uiteraard kunnen er ook binnen één teelt op je bedrijf verschillen zijn door diversiteit. AVBS adviseert om hier een goed evenwicht te vinden en een realistisch maar eenvoudige productiewaarde op te geven. Te complexe indelingen en cijfers zullen dichter bij de realiteit liggen, maar ze maken het voor beide partijen te ingewikkeld om op verder te werken.

Aard van de schade

Bij het aangaan van een polis moet het duidelijk zijn welke schade in aanmerking komt voor een uitbetaling. In siergewassen zijn de maat en esthetische waarde veelal bepalend voor de prijs. Maar het is enorm moeilijk om tekortkomingen op het gebied van die twee kenmerken rechtstreeks toe te schrijven aan een weerfenomeen. Schade door uitval is daarentegen wel heel duidelijk vast te stellen. De planten zijn in dat geval niet meer verkoopbaar en moeten vernietigd worden. Bij de opmaak van een polis moet duidelijk doorgesproken worden welke vorm van schade in aanmerking zal komen, en hoe die vastgesteld zal worden.

Risico verschillend in functie van de teelten

Heel waarschijnlijk zijn niet alle weerfenomenen even bedreigend voor elke teelt. Het is belangrijk dit op bedrijfsniveau te bekijken en waar nodig een onderscheid te maken. Afhankelijk van het groeiseizoen kan een teelt zich per definitie reeds buiten een risicoperiode van een bepaald weerfenomeen bevinden. In vele gevallen hebben telers reeds zelf geïnvesteerd in systemen om het risico op schade door bepaalde weerfenomenen te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen om teelten te beregenen of jonge teelten te beschermen tegen late vorst. Dergelijke investeringen en inspanningen zorgen voor een verlaagd risico op schade door betreffende weerfenomenen. Deze installaties op het bedrijf moeten zich kunnen vertalen in een verlaagde premie.

Internationale afzetmarkt

De Vlaamse sierteeltsector is over het algemeen sterk exportgericht, hoofdzakelijk binnen Europa maar ook daarbuiten. De afzetmarkt situeert zich dus in een internationaal kader. Dat betekent dat plaatselijke schaarste - lees provinciaal of op Vlaams niveau - niet per definitie leiden tot een schaarste op de markt, en bijgevolg ook niet per definitie leiden tot betere prijzen ter compensatie van minder productie of kleinere maten.

De subsidieregeling

Indien je als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering afsluit, dan ben je nog tot en met 2022 zeker van een subsidie van 65% op de jaarlijkse verzekeringspremie. Deze subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

Hoe werkt het?

Je sluit (vóór het begin van het teeltseizoen) een erkende verzekering af. Via de verzamelaanvraag (deadline 30 april ) geef je aan welke teelten je wil verzekeren. Door dat te doen, heb je de subsidie aangevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij (DLV). De verzekeraar geeft de daadwerkelijk verzekerde teelten en percelen door aan het DLV. Dat betaalt je 65% terug van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) die je aan de verzekeringsmaatschappij hebt betaald. Wanneer er door één van de verzekerde weerfenomenen schade is aan je teelten, wordt het schadedossier afgehandeld tussen jou en de verzekeraar.
De Vlaamse overheid komt niet tussen bij de afhandeling van het schadedossier.