Menu

Uitstel in Border operating model

Terug naar Onderwerp >

Uitstel in Border operating modelTerug naar Onderwerp >

Eind vorige week raakte bekend dat de voorziene uitbreiding van de controles vanaf 1 april en 1 juli door de Britten zal uitgesteld worden tot 1 januari 2022. Dit betekent onder meer dat voor planten en plantaardige producten met een laag risico pas vanaf 1 januari 2022 voorafgaande kennisgevingen en controles van documenten - waaronder fytosanitaire certificaten - zullen vereist zijn en er pas vanaf maart 2022 controles zullen worden uitgevoerd in grenscontroleposten.

 

Voor de sierteelt verandert weinig. Planten bestemd voor opplant zijn planten met hoog risico, die reeds sinds 1 januari 2021 een fytosanitaire controle moeten ondergaan. De fytosanitaire eisen van sierplanten en bomen veranderen dus niet. Het uitstel van controles voor andere producten zal wel zorgen voor minder druk op de fytosanitaire diensten, dan verwacht werd. Dit is een kans om ons nog beter aan te passen aan de maatregelen die reeds in januari van kracht werden. Onrechtstreeks zal dit uitstel dus ook voor de siertelers een positief effect hebben, ook doordat het risico verkleint dat het FAVV overstelpt wordt met aanvragen voor allerlei certificaten vanuit andere sectoren.

Gefaseerde implementatie controles

Op 31 december vorig jaar heeft het VK de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten. Dit was de grootste verandering in de handelsbetrekkingen van het VK in decennia, aldus Brits minister Gove. De eerste fase van deze veranderingen is op 1 januari 2021 ingegaan. Het VK hanteert namelijk het ‘Border operating Model’ voor een gefaseerde implementatie van controles op de invoer uit de EU. Dit tijdsschema moest ervoor te zorgen dat de bedrijven zich gefaseerd konden voorbereiden.

Hoewel het VK in zijn statement erkent dat velen in de grensbewakingssector en veel bedrijven tijd en energie hebben geïnvesteerd om op tijd klaar te zijn, en men er op vertrouwden op tijd klaar te zijn, heeft men geluisterd naar de bedrijven die er sterk op hebben aangedrongen dat zij meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden. Men ondersteunt deze argumentatie met de verstoringen die door Covid werden veroorzaakt en nog steeds worden veroorzaakt, en met de noodzaak ervoor te zorgen dat de economie zich volledig kan herstellen.

Nieuw tijdsschema

Deze herziening zorgt ervoor dat de voorziene implementatie van nieuwe controles in april en juni 2021 worden uitgesteld:

  • Douaneverklaringen zullen nog steeds verplicht zijn, maar de mogelijkheid om een uitgestelde aangifte te doen is verlengd tot 1 januari 2022
  • Veiligheids- en beveilingsverklaringen voor invoer zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022.
  • Fysieke (fyto-)sanitaire (SPS) controles voor POAO, AB en HRFNAO, zullen niet vereist zijn tot 1 januari 2022. Vanaf dan zullen zij moeten plaatsvinden in grenscontroleposten
  • Fysieke SPS-controles van planten met een hoog risico, zullen vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden in grenscontroleposten, in plaats van op de plaats van bestemming, zoals nu het geval is. Deze regeling wordt dus verlengd.
  • Voor planten en plantaardige producten met een laag risico zullen pas vanaf 1 januari 2022 voorafgaande kennisgevingen en controles van documenten, waaronder fytosanitaire certificaten, vereist zijn.
  • Pas vanaf maart 2022 zullen in grenscontroleposten controles worden uitgevoerd op levende dieren en planten en plantaardige producten met een laag risico.

Dit uitstel kunnen we als land- en tuinbouwsector positief onthalen. Het is van het grootste belang dat handel zo vlot mogelijk blijft verlopen en dat men daarvoor de tijd neemt. Handelsbelemmeringen zouden namelijk enkel extra kosten met zich meebrengen en daardoor de markten onder druk kunnen zetten. Ook voor de Europese zijde is dit een kans om zich nog beter aan te passen aan de maatregelen die reeds in januari van kracht gingen. Voornamelijk siertelers ondervinden hier nog hinder van.